Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nât Nedir? Nât Hakkında Kısaca Bilgi

Nât Terimi Hakkında Bilgiler

NâtEdebiyat Terimi Olarak Nât:
Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler.

 

Benzer Edebiyat Terimleri:

box İhtira: Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar. devam et

box Kaside: Divan şiirinde genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan, kafiye düzeni gazelle aynı olan beyit sayısı çoğunlukla 33 ile 99 arasında devam et

box Tevârüd: İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması. devam et

box Seci: 1- Eski düzyazıda cümlelerin ortasında ve sonunda yapılan uyak. 2- Cümlelerin veya bir cümle içinde birden çok kelimenin sonlarındaki ses benzerliğ devam et

box Kalenderi: Saz şairlerinin aruzun mef'ulü mefailü,mefailü feulün kalıplarına göre düzlükleri ve özel bir ezgiyle söyledikleri şiir türü. devam et

box Tarihsel Roman: Romanların kişiler ve konularına göre yapılan ayrımlama açısında adlandırılan bir roman türü. devam et

box Ramazaniye: Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside. devam et

box Dübeyt: İki beyit anlamındadır. Divan edebiyatındaki rubai türünü belirtmek için kullanılır. devam et