Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mutad Nedir? Mutad Hakkında Kısaca Bilgi

Mutad Terimi Hakkında Bilgiler

MutadHukuk Terimi Olarak Mutad:
alışılmış; âdet olunmuş; normal

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Memalik: ülke devam et

box Müsamaha: hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma devam et

box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

box İdâre-i husûsiyye: İl özel idaresi devam et

box Kaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetki devam et

box Adalet: Haklılık; hakka uygunluk devam et

box Yerindelik: Kamulaştırılan bir yer üzerinde, kamu çıkarının özel çıkara oranla yüksek olması. devam et

box Tecrit: Bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi haline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak ya devam et