Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mükerrir Nedir? Mükerrir Hakkında Kısaca Bilgi

Mükerrir Terimi Hakkında Bilgiler

MükerrirHukuk Terimi Olarak Mükerrir:
Tekerrür.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Defâtir: defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar devam et

  box İrad Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağıms devam et

  box Kazaî karar: yargısal karar devam et

  box Veraset ve intikal vergisi: Ölenin vârislerine kalan mal ve paradan alınan vergi devam et

  box Esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler devam et

  box Kanuni İntifa Hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kulla devam et

  box Düstûr: kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi devam et

  box Rü'yet: davanın bakılmakta olması. devam et