Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mercii Nedir? Mercii Hakkında Kısaca Bilgi

Mercii Terimi Hakkında Bilgiler

MerciiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Mercii:
Makam, kamu idaresi. Yetkili mercii: Yetkili makam

 

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

box Musaleh: Vasiyet alacaklısı demektir. Bkz. Muayyen mal vasiyeti. devam et

box Mevat Arazi: Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir. devam et

box Lüks: Bir dairenin en temel öğeler dışında, konfora yönelik daha fazla detaylarla donatılmış olması. devam et

box Taşınmaz Mal: Özüne bir zarar verilmeksizin bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan, yerinde sabit duran mallardır. devam et

box Sınır Düzeltme: Parsellerin sınırındaki hatanın veya iki parsel arasındaki biçimsiz şeklin taşınmazın daha iyi kullanılabilmesi amacıyla düzeltilmesi işlemidir. devam et

box Ticari İşletme Rehni: Tacir, sanayici, esnaf ve sanatkârların alacakları kredilerin teminatı olarak sahip oldukları ticari işletmeyi bir bütün olarak rehin etmeleri mümkünd devam et

box Yeni Arazi Oluşumu: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanma devam et

box Aile Konutu: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerleşim yeri" adı verilm devam et