Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İzale-i Şuyu Nedir? İzale-i Şuyu Hakkında Kısaca Bilgi

İzale-i Şuyu Terimi Hakkında Bilgiler

İzale-i ŞuyuEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İzale-i Şuyu:
Birden çok kimse adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde kayıtlı bulunan taşınmaz mallar taksimi konusunda hissedarların anlaşamaması halinde, mahkeme kararı ile taşınmaz malın ihaleyle satılması demektir.

 

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

box İştirakin Feshi: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir. devam et

box Nirengi: Ülke jeodezik ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ana yer kontrol no devam et

box Tevkil: Vekilin kendisine verilen yetkileri yeni bir vekâletname ile başkalarına devredebilme yetkisidir. devam et

box Askeri Güvenlik Bölgesi: Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilen alanlar. devam et

box Temyiz Kudreti: Bir insanın akli melekelerinin yerinde olması. Normal insanlar gibi davranabiliyor olması. devam et

box Satışa Arz Şerhi: İpotek borcunun ödenmemesinin sonucu ipoteğin paraya çevrilmesidir. Alacaklı gayrimenkulü icra kanalı ile sattırarak satış bedelinden alacağını alır ( devam et

box Cephe: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. devam et

box Musaleh: Vasiyet alacaklısı demektir. Bkz. Muayyen mal vasiyeti. devam et