Eğitim Sitesi

İstidlâl Nedir? İstidlâl Hakkında Kısaca Bilgi

İstidlâl Terimi Hakkında Bilgiler

İstidlâlHukuk Terimi Olarak İstidlâl:
Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kamus: Sözlük devam et

  box Envai mesalih: işlerin çeşitliği devam et

  box Bilâkis: tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda devam et

  box Müstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam et

  box Tahşiye: Çıkıntı yapmak devam et

  box Olumsuz Edim: Bir şeyin yapılmamasına ilişkin edim. devam et

  box Veçhile: (bu) yönden; böylece; uyarınca devam et

  box Hakikiye: hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten devam et