Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Zahir:Açık devam

terimler Zâhire:Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam

terimler Zâhirî:görünen; görünüşte devam

terimler Zail:zeval bulma; bitme devam

terimler Zaman-i rücu:Cayma akçesi, Pismanlik akçesi; Sözlesenlerden birinin sözlesmeden caymasi halinde diger tarafin a devam

terimler Zamanaşımı:Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini v devam

terimler Zamin:bir şeyi tazmin eden; kefil devam

terimler Zanlı:Sanık, şüpheli devam

terimler Zapta Karşı Garanti:Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulun devam

terimler Zarar:Kişinin malvarlığında veya manevi varlığında ortaya çıkan eksilme. devam

terimler Zarar-ı Has:Genel zarar devam

terimler Zaruret:Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı. devam

terimler Zayi:Kayıp, Yitik. Çoğulu Zâyiâtdır. Yitikler, Yok Olanlar, Kaybolanlar. devam

terimler Zevâid (zevait):vakıfta gelirin dağıtılmasından sonra geri kalan devam

terimler Zeval:son; bitim; nihayet; yok olma devam

terimler Zevciyyet:kocalık,karılık; karı-kocalık; eşlik devam

terimler Zeyil Name:Ek yazı, bir belgenin eki ve açıklaması niteliğindeki yazı. devam

terimler Zımnında:dolayısıyla; için; olarak devam

terimler Zımnî:üstü kapalı; açık olmayan devam

terimler Zımni (Kabul, Ret):Üstü kapalı, açık olmayan; ima yoluyla. devam

terimler Zihni Kayıt:Bir kimsenin bilerek ve isteyerek, asıl iradesiyle uyuşmayan bir beyanda bulunması devam

terimler Zikretmek:anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek devam

terimler Zilyet:Sahibi kendisi olsun veya olmasın bir şeyi fiilen elinde bulunduran, kullanan kişi; bir şeyde tasa devam

terimler Zilyetliğin Havalesi:Devir olunacak malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde, mülkiyetin devri amacıyla devredenin devam

terimler Zilyetlik:Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alan devam

terimler Zimmet:Temellük mal edinme. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza devam

terimler Zinhar:Sakın, asla devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın