Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Nizasız ve fasılasız:uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden; ihtilâfsız ve arasız devam

terimler Nokta-i nazar:görüş; bakış açısı devam

terimler Norm:Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü. devam

terimler Normatif:Bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel. devam

terimler Noter:Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek devam

terimler Nukud:nakitler; paralar devam

terimler Nüfus Tashihi:Ad, soyadı ve yaş düzeltme işlemlerinin genel adı. devam

terimler Nükûl:vazgeçme; cayma; kaçınma devam

terimler Nümune:örnek devam

terimler Nüve:Bir şeyin özü, Çekirdek. devam

terimler Objektif İyiniyet:İnsanlar arasındaki münasebetleri kanun, örf ve adetten başka tanzim eden ve hukuk dışındaki mevcu devam

terimler Olası kast:Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işleme devam

terimler Olumlu Edim:Bir şeyin yapılmasına veya verilmesine ilişkin edim. devam

terimler Olumsuz Edim:Bir şeyin yapılmamasına ilişkin edim. devam

terimler Olveche:o şekilde devam

terimler Onama:Onamak işi, uygun bulma, tasvip. devam

terimler Ordino:1-Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri, 2- Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için va devam

terimler Organize Suç:Çeşitli kişi ve örgütlerce planlanıp işlenen suç. devam

terimler Orta malları:Yollar, köprüler, camiler gibi herkesin kullanabileceği kamu malları. devam

terimler Ortaç:Tümleç olabilen,isim ve sıfat gibi kullanılan fiil asıllı kelime sıfat-fiil. ör: gelen çocuk, adı devam

terimler Ortak Yerler:Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat maliklerince ortaklaşa kullanılıp yararl devam

terimler Ortaklık Senedi:Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet. devam

terimler Otlak:yaylak, kışlak. devam

terimler Oturum:Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, ce devam

terimler Ödence:tazminat devam

terimler Ödence Davası:tazminat davası devam

terimler Ödenek:Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama iz devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın