Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hükmen İpotek Nedir? Hükmen İpotek Hakkında Kısaca Bilgi

Hükmen İpotek Terimi Hakkında Bilgiler

Hükmen İpotekEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Hükmen İpotek:
Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir. Mahkeme kararıyla teminat ipoteği kurulabilmektedir.

 

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

box İştira Hakkı: Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noterce devam et

box Mercii: Makam, kamu idaresi. Yetkili mercii: Yetkili makam devam et

box Ticari İşletme Rehni: Tacir, sanayici, esnaf ve sanatkârların alacakları kredilerin teminatı olarak sahip oldukları ticari işletmeyi bir bütün olarak rehin etmeleri mümkünd devam et

box Hak Ehliyeti: Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için insan olmak yeterlidir. devam et

box Döner Sermaye Ücreti: TKGM. Döner Sermayesi İşletmesi hesabına, tapu işlemlerinden tahsil edilen ve tutarı her yıl başında döner sermaye yönetim kurulunca yeniden belirlene devam et

box Hisse: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir devam et

box Askeri Yasak Bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bö devam et

box Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. devam et