Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Kabartı Ötelemesi:Nesneler ve nesne haritaları arasındaki yükseklik farkları nedeniyle, hava fotoğraflarında ve uydu devam

terimler Kalıp Tanıma:Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerin, ayrıntıların otomatik devam

terimler Kamera Açıklığı:Analog ve sayısal ölçü kameralarında, fotoğraf çerçevesinin genişliği ve odak uzaklığına bağlı ola devam

terimler Kamera Asal Uzaklığı:Ölçü kameralarınla net görüntünün oluştuğu fotoğraf düzlemi ile, tüm ışınların geçtiği optik merke devam

terimler Kamera Distorsiyonu:Ölçü kameralarının merkezsel izdüşümü ile uyumsuzluğunu gösteren ve nesneden gelen ışınların optik devam

terimler Kamera Kalibrasyonu:Ölçü kameralarının içi yöneltme elemanlarının belirlenmesi ve distorsiyon ve ayırma gücü özellikle devam

terimler Kamulaştırma:Kamu yararına projelerin uygulanmasında özel iyelik konusu taşınmaz malların karşılığı ödenerek ka devam

terimler Karelaj:Haritalar, hava fotoğraflarını ve uydu görüntüleri üzerine çizilen ve koordinatları gösteren birbi devam

terimler Karşılıklı Yöneltme:Stereo değerlendirmede iki fotoğrafın, iki izdüşüm ışını destesinin birbirlerine göre, bağıl olara devam

terimler Kartografi:Haritacılık. devam

terimler Kartografik Projeksiyon:Yeryüzeyinin belirli geometrik kurallar, ya da matematik formüller ile bir düzlem ya da açımlandır devam

terimler Kartografya:Harita ve benzeri gösterim biçimlerine yönelik, kavram, üretim, yayım, kullanımla ilgili bilimsel devam

terimler Kenar:Fotogrametri ve uzaktan algılamada nesne uzayındaki kenarlara çoğunlukla karşılık gelen ve gri değ devam

terimler Kenar Bulma:Sayısal görüntülerde süzgeç vb. aritmetik operatörlerle kenarların ortaya çıkarılması. devam

terimler Kent Haritası:Bir kentteki özel mekânsal olguları gösteren büyük ya da orta ölçekli harita. devam

terimler Kırpıştırma Yöntemi:Fotoğraf çiftleri ile üç boyutlu görüşüm oluşturulması için, fotoğrafları ekranda sıra ile görüntü devam

terimler Kızılötesi Film:Kızılötesi renklere duyarlı filmler ile kaydedilmiş, doğal renklerle ilgisi olmayan renkli görüntü devam

terimler Kolon:Hava fotogrametrisinde, aynı uçuş çizgisi boyunca çekilen ve ortak alanları bulunan ardışık fotoğr devam

terimler Kolon Dengelemesi:Az sayıdaki yer kontrol noktası ile, fotogrametrik nirengi yönteminin kolonlara uygulanması. devam

terimler Konik Projeksiyon:Yeryuvarına, tepe noktası yer ekseni üzerinde olan koninin yüzeyine, geometrik kuralları ya da mat devam

terimler Kontrastlık:Siyah-beyaz fotoğraflarda en açık gri ile en koyu gri arasındaki aralığı gösteren özellik, zıtlık. devam

terimler Kontrol Ağı:Üçgenleme yöntemi ile koordinatları belirlenmiş, daha sonraki ölçmeler için dayanak oluşturan nire devam

terimler Kontrol Noktası:Konum koordinatları jeodezik yöntemlerle belirlenmiş, zeminde beton, çivi vb. ile işaretlenmiş, ay devam

terimler Konum Doğruluğu:Harita üzerindeki noktaların gerçek konumlarına yakınlığını gösteren nicelik. devam

terimler Konum Hatası:Harita üzerindeki noktaların konum koordinatlarındaki hata. devam

terimler Konumsal Bilgi Sistemi:Temel altlığı büyük ölçekli haritalar olan coğrafi bilgi sistemi. devam

terimler Konveks:Dışbükey. Çokgenlerin, ya da üç boyutlu nesnelerin niteliğini belirten ve çokgenin kenarları ya da devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın