Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hakkısükût Nedir? Hakkısükût Hakkında Kısaca Bilgi

Hakkısükût Terimi Hakkında Bilgiler

HakkısükûtHukuk Terimi Olarak Hakkısükût:
Susmalık, sus payı

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Kaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık devam et

box Amm: genel; umumi; herkese ait devam et

box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

box Teati: karşılıklı gönderme devam et

box Bilmukabele: Karşılık olarak, (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de. devam et

box Mücmel: kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama geldiği anlaşılamayan ibare devam et

box İcap: 1- Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımından önce yapılan iradi açıklaması. 2- İnşayı tasarruf için iptida söylenilen sözdür ki tas devam et

box Menfî: Olumsuz devam et