Eğitim Sitesi

Online Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğü

Online Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğü

Renk

Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Resim

Gözlem, duygu ve düşüncelerimizi çizgi, açık-koyu ve renk gibi elemanlarla belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir yüzeyde biçimlendirme sanatıdır.

Resim Sanatı

Düz bir yüzey üzerinde çizgi ve renklerle doğadan bir parçayı ya da sanatçının iç dünyası ile tasarımlarını betimleme sanatı.

Sanat

1. Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.

Sanat Tarihi

Sanatın doğuşundan günümüze kadar, dünyada var olan tüm sanatçı ve sanat yapıtlarının en genel analizlerini yapan bilim dalı.

Sıcak Renkler

Renk çemberinde dalga boyu yüksek olan renkler.
• sarı • kırmızı • turuncu

Soğuk Renkler

Renk çemberinde dalga boyu düşük olan renkler.
• mavi • mor • yeşil

Somut Resim

Doğada gördüğümüz nesneleri sadeleştirip deforme ederek farklılaştırma, iki boyutlu ifade etme.

Soyut Sanat

1. Non figüratif sanat. Osmanlıca mücerret sanat.

2. Doğa görüntülerine bağlı olmayan sanat anlayışı.

Stil

Sanatçının eserlerindeki müşterek anlatım ve biçimlendirme tarzı.

Strüktür

Yapı

Tasarım

1. Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur.

2. Tasar çizim, dizayn.

3. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.

Taslak

Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Ton

Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi.

Transparan

Şeffaf, altını, arkasını gösteren.

Uyum

Bir yapıtta parçaların birbirleriyle ve yapıtın tümüyle olan uygunluğu, armoni.

Uyumsuz Renkler

Renk çemberinde birbirine bitişik olmayan ve karşılıklı düşmeyen (tümler olmayan) renklere uyumsuz renkler denir. Bu renkler arasında ne yakın ne de uzak bir armoni kurulamaz.
• sarı-kırmızı • sarı-mavi • mavi-kırmızı • turuncu-yeşil • mor-yeşil • mor-kırmızı

Üslup

1. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem.

2. Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz.

Valör

Bir rengin en koyusundan en açığına kadar olan ton dereceleri.

Vitray

Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim.

Diğer Görsel Sanatlar | Resim Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 4 [5]6

Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 101

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa