Eğitim Sitesi

Online Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğü

Online Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğü

Diyagonal

Köşegen, köşe birleştirici.

Düzlem

Üzerinde girinti, çıkıntı ve seviye farkı olmayan düz yüzey.

Eboş

1. Taslak, asıl yapıta hazırlık olarak yapılan küçük boyutlu sanatsal ön çalışmadır. Taslakta, esas renk, çizgi ve biçimler yer alır.

2. Taslak hâline gelen bir tablonun ilk düşünülmüş hâli.

3. Kaba, geliştirilmemiş iş.

Eskiz

Bir proje, tasarım ya da sanat yapıtını son haliyle ortaya koymadan önce yapılan ön hazırlık.

Figür

Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.

Figüratif

Resim ve heykel sanatlarında doğayı ve nesneleri somut biçim olarak gösteren eser.

Fiksatif

Füzen ya da pastel boya ile yapılmış resimlerde kullanılan boya koruyucu, sabitleştirici bir tür kimyasal bileşim.

Form

Biçim, kütle. Bir şeyin şekli anlamındadır. Resim sanatında biçim, bir tablonun tümünün yapı bakımından kuruluşunu ifade eder.

Fresk

1. Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla resim yapma yöntemi.

2. Bu yöntemle yapılmış duvar resmi.

Füzen

1. Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem.

2. Kömür kalemle yapılmış resim.

Heykel

Sanatsal bakış açısıyla taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulmuş üç boyutlu formlardır.

Hiyeroglif

Eski Mısırlıların kullandığı yazı türü. Betimlenen bir resim ile anlatılmak istenen bir kelimenin gösterildiği yazı, resim yazı.

Homojen

Benzer karakterlere yada yapıya sahip olan.

Işık-Gölge

Resimde belirtilecek önemli yerlerin koyu-açık lekeler zıtlığı içinde anlatımı. Açık-koyu sözcüğü de aynı anlamda kullanılır.

İdealizm

Hayalî düşüncelere yani idelere göre eser yaratma görüşü.

İkinci Grup Ara Renkler

Renk çemberinin dışındaki halkada yer alan renklerdir.
• mavi-mor
• kırmızı-mor
• mavi-yeşil
• sarı-yeşil
• sarı-turuncu
• kırmızı-turuncu

İkona

1. İkon.

2. Hristiyanlarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad.

İllüstrasyon

Kitap resmi, Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen resim.

İllüzyon

Yanılsama.

İmge

Var olan ya da varmış gibi tasarlanan nesnelerin zihinde canlandırılışı.

Diğer Görsel Sanatlar | Resim Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 101

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa