Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

terimler Irk:Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. devam

terimler Istırap:1. Acı, üzüntü, sıkıntı, keder. devam

terimler İçtima:Askerlerin silahlı ve donatılmış olarak toplanmaları. Toplanma, toplantı. devam

terimler İdadi:Fakülte devam

terimler İdeal:Ülkü, mefkûre. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan. devam

terimler İffet:1- Ahlak kurallarına bağlılık. 2- Namus. devam

terimler İhtiras:Aşırı, güçlü istek devam

terimler İlarya:Gümüş balığının küçüğü. devam

terimler İletişim:1- Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildi devam

terimler İlham:Esin. Allah'ın Peygamberlerin yüreğine doldurduğu manevi âleme özgü duygu ve düşünceler. devam

terimler İnternet:Çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlanarak oluşturdukları binlerce bilgisayar ağının bir araya g devam

terimler İntiba:İzlenim. devam

terimler İsra:Yürütmek, göndermek, gece seferi yapmak, Hz. Peygamber (sav)'in bir gece Allah tarafından Mekke'de devam

terimler İşkence:Herhangi bir nedenle bir kimseye maddi ve manevi olarak yapılan aşırı eziyet. devam

terimler İşlev:1- Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. 2- Bir yapının g devam

terimler Kabile:Boy, klan. devam

terimler Kaftan:Çoğu kumaştan yapılan bir çeşit uzun üst giysisi, hilat. devam

terimler Kanal:1- Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açı devam

terimler Kapsamlı:Kapsamı olan, kapsamı geniş olan, şümullü. devam

terimler Kargı:Gövdesi beş altı metre yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki. Kamış, saz. devam

terimler Katıksız:1- Katığı olmayan, yavan. 2- Yabancı bir şeyle karışmamış. 3- Belli bir yerden, belli bir devam

terimler Kavram:Bir nesnenin zihindeki genel tasarımı. devam

terimler Kayıkhane:Kayıkların çekildiği, korunduğu üstü örtülü yer. devam

terimler Kem:Noksan, eksik. Kötü, fena (göz, söz vb.) devam

terimler Kerpiç:Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel devam

terimler Kılavuz:1.Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. 2. Herhangi devam

terimler Kişilik:1. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. 2. İn devam

DİĞER SAYFALAR:

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 283

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın