Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

terimler Fidye:Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para. devam

terimler Filizlenmek:1. Bitkilerin filiz vermesi. 2. (mecaz) Gelişmeye, büyümeye başlamak. devam

terimler Gaflet:Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, tedbirsizlik. devam

terimler Gözlem:Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bildirmek amacıyla dikkatli ve planlı olara devam

terimler Gözlemevi:Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane. devam

terimler Gözlemlemek:1. Gözlemek. 2. Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede devam

terimler Güneş Pili:Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren üreteç. devam

terimler Gürbüz:Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri. devam

terimler Habitat:Bir canlı türünün içinde doğal olarak yetiştiği, yaşayabildiği ve üreyebildiği yer. devam

terimler Hac:İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret v devam

terimler Hacerül Esvet:Kâbe'nin doğu köşesinde bulunan meşhur siyah taş. devam

terimler Hafıza:Bellek. devam

terimler Hanif:İslamiyet'ten önce Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in dininden olanlar. devam

terimler Hare:1. Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. 2. devam

terimler Harem:Osmanlı camilerinde revaklı iç avlu, İslam ülkelerinde kadınlara ait bölüm. devam

terimler Hicabe:Perde, örtü, Allah ile kul arasındaki perde. devam

terimler Hicret:İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine ye göç etmesi. devam

terimler Hikmet:1- Bilgelik. 2- Sebep, gizli sebep. 3- Allah'ın insanlarca anlaşılmayan amacı. devam

terimler Hile:1- Birini aldatmak yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, entrika. 2- Çıkar sağlamak için b devam

terimler Hudut:Sınır, uç, son. devam

terimler Huni:Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç. devam

terimler Huy:İnsanın yaratılışı ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat, içgüdü hâline gelmiş alışkanlık. devam

terimler Hüküm:Yargı, egemenlik. Önem, geçerlilik. devam

terimler Hülya:Tatlı düş, hayal, kuruntu. devam

terimler Hünnap:Hünnapgillerden meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen bir ağaç. Bu bitkinin devam

terimler Hüzün:İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı. devam

terimler Hüzün Yılı:Üzüntü yılı, Mekke Döneminin 10. Yılında Ebu Talip ile Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıl. devam

DİĞER SAYFALAR:

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 283

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın