Eğitim Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Orijin:Koordinat sisteminde başlangıç noktası. devam

terimler Ortalama hız:Alınan toplam yolun, geçen toplam süreye bölünmesiyle bulunan hız değeridir. devam

terimler Osiloskop:Elektriksel ölçümlerde geniş çapta kullanılan çok yönlü elektronik bir ölçüm aletidir.Osiloskop il devam

terimler Ossiloskop:Gerilim ve akımın dalga şeklinde incelendiği aygıt. devam

terimler Ölçme:Bir büyüklüğü kendi cinsinden birim seçilen bir büyüklükle karşılaştırmak. devam

terimler Öteleme:Bir noktanın veya bir cismin, aynı yönde ve mesafede yer değiştirmesidir. devam

terimler Öz Direnç:Bir iletkenin birim uzunluk ve birim kesitinin direnci. devam

terimler Öz Isı:1 gram malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı. Bir maddenin birim kütle devam

terimler Özdeşlik yasası:Uniform çekim alanındaki sabit ivme. devam

terimler Özel göreliliğin birinci yasası:Eylemsiz gözlem çerçevesinde fiziğin bütün yasaları değişmezdir. devam

terimler Özel göreliliğin ikinci postülası:Boşlukta ışığın hızı, kaynağın veya gözlemcinin bulunduğu çerçeveden bağımsız olarak değişmezdir. devam

terimler Özkütle (Yoğunluk):Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir. devam

terimler Paralel Bağlama:Elektronik elemanların, akımı birden fazla kola ayırıp, sonra birleştirecek şekilde bağlanmasıdır. devam

terimler Paramanyetik Maddeler:Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den biraz büyük olan maddelerdir. Manyetik alan şiddeti paramatri devam

terimler Paratoner:Yıldırımı kendi üzerine çekerek toprağa ileten, yıldırımlık, yıldırımsavar. devam

terimler Periyot:1. Parçacığın hareketinin bir tam devri tamamlaması için geçen süredir. 2. Devirli olaylarda, b devam

terimler Pil:Kimyasal enerjiyi saklayan ve bu enerjiyi elektrik enerjisine çeviren güç kaynağı. devam

terimler Plazma:Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) hali devam

terimler Potansiyel enerji:1. Bir cismin durumundan dolayı sahip olduğu enerji. 2. Cisimlerin durum ve konumlarından dolay devam

terimler Potansiyel fark:Elektrik alan içinde bulunan A ve B gibi iki potansiyel farkı;Elektrik alan içine bırakılan q0 de devam

terimler Pozitron:Pozitif yüklü elektron. devam

terimler Primer:Birincil. devam

terimler Proton:Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik. devam

terimler Rad:Alınan veya soğurulan dozla ilgili birim. Bir rad, bir malzemenin kilogramında 1U100 joule enerji devam

terimler Referans sistemi:Birbirine göre hareket etmeyen nesnelerin oluşturduğu ve böylece diğer nesnelerin hareketlerinin k devam

terimler Reosta:Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini değiştirmeye yarayan düzenek. devam

terimler Rotor:Elektrik jeneratörünün bir eksen etrafında dönerek hareket eden parçası. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın