Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Bilinemezcilik:Gerçek ve mutlak varlığın, kendinde nesnelerin (Tanrı gibi) bilinemeyeceği kanı ve öğretisi. (Agno devam

terimler Bilinmezcilik (Agnostisizm):1. Nesnelerin temel özelliklerinin hiçbir zaman bilinemeyeceğini ileri süren felsefe akımı. Din fe devam

terimler Bilişsel Çelişki:Aynı anda sahip olunan bilişlerin ya da bir biliş ile bir davranış arasındaki tutarsızlığın ortaya devam

terimler Bilişsel Süreç:Organizmanın bir nesne ya da olayın varlığına ilişkin bilgi edinme ya da bilinçli hâle gelme sürec devam

terimler Bilme:Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. devam

terimler Bir Tanrıcılık (Monoteizm):Bir tek tanrının olduğunu öne süren öğreti-vahdaniyet. devam

terimler Bircilik (monizm):Gerçekliğin temeli olarak yalnızca bir ilkeyi, örneğin yalnızca maddeyi ya da ruhu kabul eden düny devam

terimler Bireycilik (İndividüalizm):1. Yalnızca tek olanın, bireyin bağımsız gerçekliği olduğunu, gerçekte yalnız bireylerin bulunduğu devam

terimler Birincil Duyusal Alan:Belirli bir duyuya ilişkin alıcılardan gelen sinir akımlarının ulaştığı beyin kabuğu alanı. devam

terimler Birleştirici Yöntem:Elde edilen teorilerin sonuçlarının tümdengelimle denetlenip sonra bu sonuçların tümevarımla doğru devam

terimler Borsa:Mal, altın, döviz ve taşınır değerlerin belirli kurallar çerçevesinde alım ve satım işlemlerinin y devam

terimler Boşanma:Evlilik sonucu oluşan ailede karşı cinslerin, toplumca veya hukukça evlilik bağlarının sona erdiri devam

terimler Bölüşüm:1- Üretilen mal ve hizmetlerin üretenler arasında pay edilmesi işlemi. 2- Üretilen bir mal veya devam

terimler Budun:Aralarında dil, kültür ve töre birliği olan, soy ve boy yönünden de birbirine bağlı insan topluluğ devam

terimler Burjuva:1- Orta sınıftan olan, kent soylu. 2- Özellikle sanayi devriminden sonra üretim araçlarına (fab devam

terimler Bürokrasi:1- Bir toplumda tabandan yukarı doğru çıktıkça bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kurallar ve devam

terimler Bürokrat:Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici. devam

terimler Büyük Önerme:Bir kıyasta büyük terimi taşıyan önerme. devam

terimler Büyük Terim:Bir kıyasta sonucun yüklemi olan terim. devam

terimler Cağ:Lavabo, banyo. devam

terimler Cemaat:Kan bağıyla bir araya gelmiş, uzmanlaşmanın olmadığı, dayanışma esaslı insan grupları. devam

terimler Cemiyet:İşbölümü amacıyla bir araya gelmiş, mesafeli ilişkilerin bulunduğu insan grupları. Dernek, kuruluş devam

terimler Cevher (töz):Değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan, bir başka şeye ya da şeyde değil kendi kendisiy devam

terimler Ceza:Bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışı bastıran, hoş olmayan/itici uyarıcı. devam

terimler Cins:1- Genel nitelikleri aynı olan nesnelerin tümü. 2- Cins, "altında türlerin sıralandığı şeydir" devam

terimler Cogito:''Düşünüyorum o halde varım'' devam

terimler Çatışma:Aynı anda ulaşılması imkansız iki güdüden bir tanesini seçememenin verdiği kararsızlık halidir. İk devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1061

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın