Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fatih Nedir? Fatih Hakkında Kısaca Bilgi

Fatih Terimi Hakkında Bilgiler

FatihTarih Terimi Olarak Fatih:
Büyük bir şehri, bir ülkeyi, önemi bir kaleyi kontrolü altına alan, fetheden hükümdar veya komutanlara verilen unvan.

 

FatihSosyal Bilgiler Terimi Olarak Fatih:
Zafer kazanan, fetheden kimse İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Mahzı Safa: Mutluluk sebebi. devam et

box İrkin, Erkin: Daha çok Karluk Türkleri'nde kullanılan bir unvan. Bir rütbe. devam et

box Kavas: 1- Eskiden vezirlerin maiyetinde bulunan silâhlı muhafızlar. 2- Elçilik ya da konsolosluklarda çalışan hademe, yasakçı. devam et

box Amanname: İslam devletlerinde gayrimüslimlere güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge. devam et

box Şehzade: Osmanlı Padişahlarının oğullarına ve onların erkek çocuklarına verilen san.(Şah oğlu). devam et

box Revizyonculuk: Bir öğretinin ana konusunu tartışma konusu yapanların tutumu. devam et

box Varidat: Gelirler. (Varidatçı: Maliye Nazırlığı'nda devletin gelir işlerini yürüten memur) devam et

box Menşevik: Rusça'da azınlık anlamına gelen politik bir sözcüktür. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde Lenin'in önderliğindeki Bolşeviklerin (çoğunluk) devam et