Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Vadeli Çift Taraflı Döviz Değişimi (SWAP ):Faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmelerin yarattığı riskleri azaltmak, ülke, firma ve dövi devam

terimler Vadeli İşlem Piyasaları:Standartlaşmış vadeli işlme sözleşmelerinin işlem gördüğü, takası bir takas kurumu tarafından gara devam

terimler Vadeli İşlem Sözleşmeleri:Sözleşmenin taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan, standa devam

terimler Vadeli İşlem Sözleşmesi:Sözleşmenin taraflarını belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan standartlaştırılm devam

terimler Vadeli İşlemler:Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (d devam

terimler Vadeli İşlemler Sözleşmesi:Sözleşmenin taraflarına, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir devam

terimler Vadeli Mevduat:Belirli bir vade ile bankaya yatırılan ve vadenin bitiminden önce çekilemeyen mevduat. devam

terimler Vadeli Piyasalar:Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte tesli devam

terimler Vadeli Sözleşme:Gelecek bir tarihte üzerine anlaşılan bir fiyat ve vade üzerinden bir mal veya enstrümanı değiştir devam

terimler Vadesiz Mevduat:İstenildiği zaman kısmen veya tamamen geri alınmak üzere bankalara yatırılan mevduat. devam

terimler Vadeye Kadar Getiri:(Effective Rate of Return) Bir menkul kıymetin vadesine kadar tutulması sonucu elde edilecek getir devam

terimler Vadeye Kalan Gün:Menkul kıymetin valör tarihinden itfasına kalan gün sayısıdır. devam

terimler Valör (Value Date):1- Bankacılık işlemlerinde faizin başladığı gündür. Mevduat açılışlarında, valör paranın yatırıldı devam

terimler Value at Risk:Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği devam

terimler Varlığa Dayalı Menkul Kıymet:Kuruluşların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymet devam

terimler Varlık:Bir işletmenin elindeki genellikle para ile ölçülen değerler. devam

terimler Varlık Çeşitlendirmesi:Risk yönetiminin gereği, elinizde bulunan fonların çeşitli piyasa grupları arasında bölüştürmeye y devam

terimler Veraset ve İntikal Vergisi:Bedelsiz veya karşılıksız bir şekilde elde edilen servet unsurlarına uygulanan varlık vergisi türü devam

terimler Vergi:Kamu giderlerine gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gereken zorunlu katkı. devam

terimler Vergi Ehliyeti:Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için yasal ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunla devam

terimler Vergi İadesi:Vergi sorumlusunun çifte vergilendirilmesini telafi etmek veya ihracatı, üretimi, herhangi bir eko devam

terimler Vergi Kesenlerin Sorumluluğu:Yaptıkları ve yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip öd devam

terimler Vergi Sorumlusu:Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiler vergi sorumlusud devam

terimler Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar(VAFÖK):Bir şirketin finansal performansını ölçmek; şirketler ve sektörler arasındaki karlılığı değerlendi devam

terimler Vergiyi Doğuran Olay:Vergi alacağı vergi yasalarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun oluşumu ile devam

terimler Verim Eğrisi (Yield Curve):Belli bir anda bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki getirileri arasındaki iliş devam

terimler VISA (Visa International Service Association):Merkezi Londra'da bulunan, banka ve kuruluşlara Visa kredi kartı ihraç etme yetkisi veren, aynı za devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın