Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Maliye Politikası:Hükümetlerin tam istihdamı ve enflasyonsuz ekonomiyi başarmak amacıyla harcama ve vergi toplama ko devam

terimler Maliye Politikası (Fiscal Policy):Hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belli amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla gelir devam

terimler Marj:Bir işlemin yapılabilmesi için gereken sermaye. devam

terimler Marj Çağrısı:Broker ya da işlemci tarafından müşteriye, müşteri aleyhinde yönlenmiş bir işlemin performansının devam

terimler Menkul:Taşınabilir mal anlamındadır. devam

terimler Menkul Değer:Bir sermayeyi temsil eden ve sahibine uzun vadeli gelir sağlayan kıymetli evrak. devam

terimler Menkul Kıymet:Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan devam

terimler Menkul Kıymet Borsaları:Menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı örgütlenmiş piyasalardır. devam

terimler Menkul Kıymet İhracı:Sermaye piyasası araçlarının ihracatçılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek veya halka arz e devam

terimler Menkul Kıymet İradı:Menkul ve gayri menkullerden elde edilen faiz, kira, rant gibi hasılatı ifade etmektedir. devam

terimler Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri:Aracı kuruluş ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren devam

terimler Menkul Kıymetler Borsası:Hisse senedi ve bono alım-satımı amacıyla örgütlenmiş borsa. devam

terimler Menkul Sermaye İradı:Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen d devam

terimler Merkez Bankası:Fiyat istikrarını sağlamak, para piyasasını düzenlemek, bankacılık sistemini yönlendiren kurum ola devam

terimler Merkez Bankası Bağımsızlığı:Kavramsal olarak merkez bankalarının kararlarında dış faktörlerden (çoğunlukla politik) etkilenmed devam

terimler Merkez Bankası Müdahalesi:Merkez Bankalarının kısa ve uzun dönemli para politikaları amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik ola devam

terimler Merkezi Kayıt Kuruluşu:Türkiye'de ihraç edilmiş kaydi sermaye piyasası araçları için merkezi saklama kurumu faaliyetlerin devam

terimler Merkezi Takas:Borsa'da gerçekleşen tüm işlemlerin takasının yine Borsa'da sonuçlandırılmasıdır. devam

terimler Mevduat:Bireyler, firmalar ve kamu kesimi tarafından tasarruf edilerek, bankalara ya da bu konuda yetkili devam

terimler Mikroekonomi:Ekonomik olayları bireysel açıdan ele alan ve çözümleyen ekonomidir. Özellikle tüketicilerin ve fi devam

terimler Morotoryum:Borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceği devam

terimler Muaccel:Hemen ödenmesi gereken, ödeme günü gelmiş anlamında kullanılır. devam

terimler Muafiyet:Elde ettiği kazanç ve iratlar nedeniyle vergi yükümlüsü olması gereken kişi ve kurumların, ilgili devam

terimler Mudi:Bankaya para yatıran kimse, mevduat sahibi. devam

terimler Muhasebe:Malî karakterdeki ve para ile ifade edilen işlemlere ait verilerin, ilgili kaynaklardan toplanması devam

terimler Muhatap:1- Poliçe, çek veya benzeri bir senedi kabul ile veya ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişi. devam

terimler Muhtasar Beyanname:Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergil devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın