Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Kâr Transferi:Türkiye'de yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri gelirlerin yur devam

terimler Kâr Zarar Tablosu:Bakınız : Gelir tablosu devam

terimler Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi (KOB):Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına giren tüm faaliyetlerin gerektir devam

terimler Kara Para:Yasal olmayan yollardan elde edilen ve vergisi ödenmemiş gelir. devam

terimler Kârı Al (Take Profit):Açık olan işlemi önceden belirlenmiş bir fiyattan kapatıp kâr elde edebilmek amacı ile verilen emi devam

terimler Karma Ekonomi:Üretim, tüketim, yatırım ve tasarrufların belirlenmesinde hem hükümetin hem de özel teşebbüslerin devam

terimler Karşılıklı Fon:Sürekli olarak yeni hisse senetleri sunan ve talep edildiğinde bunları tekrar alan ve sermayesini devam

terimler Kart Sahibi Anlaşması:Kart sahibiyle kartı veren arasında kararlaştırılan kayıt ve şartlar. devam

terimler Katılma İntifa Senedi:Nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiy devam

terimler Kaydi Para:Bankaya yatırılarak mevduat hesabına geçen nakit para. Bankalar, topladıkları mevduatın belli bir devam

terimler Kaydi Takas:Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile men devam

terimler Kayıt Dışı Ekonomi:Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olar devam

terimler Kayıtlar:Bir mali anlaşmaya hükmeden ayrıntılar. devam

terimler Kayıtlı Sermaye:Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticare devam

terimler Kefalet:Borçlu dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeye borçtan sorumlu olacak şekilde imza a devam

terimler Kesin Alış:Bir menkul kıymetin doğrudan alımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri ç devam

terimler Kesin Satış:Bir menkul kıymetin doğrudan satımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri devam

terimler Keşide Etmek:Düzenlemek devam

terimler Keşideci:Çeki düzenleyen mevduat sahibi müşteri. devam

terimler Kısa İşlem:Piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden kâr elde edilebilecek işlemlerdir. devam

terimler Kısa Pozisyon:Yatırım saikiyle, gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle, belirli bir an itibariyle sahip ol devam

terimler Kıyı Bankacılığı (Off-Shore):Kıyı bankacılığı ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve devam

terimler Kıyı Bankaları:Denetimin ve vergilendirmenin asgarî düzeyde olduğu yerlerde, konvertibl paralar üzerinden işlem y devam

terimler Kişisel Kimlik Numarası (PIN):Kart sahteciliğinin önlenmesine yardım eden ve bir kart sahibini onaylamakta kullanılan numara. PI devam

terimler Kliring (takas):1- Genellikle mali kurumlar arasında kimin kime ne kadar borcu olduğunun hesaplanması. 2- Çekte devam

terimler Komisyon:Broker tarafından kesilen işlem maliyetidir. devam

terimler Konkordato:Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaş devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın