Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eğitime Katkı Payı Nedir? Eğitime Katkı Payı Hakkında Kısaca Bilgi

Eğitime Katkı Payı Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitime Katkı PayıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Eğitime Katkı Payı:
Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında işlemin taraflarından alınan vergi.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Hisse Tevhidi: Hisse Tevhidi: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan devam et

  box Tadil: Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradan vuku bulan olaylar ile anlam ve önemini yitirmiş veya kapsamında farklılık olması devam et

  box Müstakil Tapu: Tek konut için verilen tapu. devam et

  box Merkezi Isıtma: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sist devam et

  box Yetki Belgesi: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve te devam et

  box Satışa Arz Şerhi: İpotek borcunun ödenmemesinin sonucu ipoteğin paraya çevrilmesidir. Alacaklı gayrimenkulü icra kanalı ile sattırarak satış bedelinden alacağını alır ( devam et

  box Müseccel: Tescilli, tescil edilmiş olan. devam et

  box İpotek Derecesi: İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bu devam et