Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Oyun:Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış yapıtlara verilen ad. devam

terimler Ozan:Kopuzla türkü söyleyen en eski Türk şairleri. Osmanlı döneminde halkı şairleri için kullanılırdı. devam

terimler Öğretici Tür:Genel bağlamda öğretme, bilgilendirme amacıyla ortaya konan tüm ürünleri adlandırmak için kullanıl devam

terimler Ölçü:Sözün birtakım bölümlere ayrılarak, her bölümün hece sayısınca ya da hem sayı hem de hecelerin açı devam

terimler Öndeyiş:Bir yazınsal yapıtta ya da tiyatro ürünlerinde asıl konudan önce geçenleri özetleyerek verilen böl devam

terimler Önsöz:Eserin niçin ve ne amaçla yazıldığını belirtmek için kitabın başına eklenen yazı. Bu bölümde yazar devam

terimler Örnekleme:Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı, bir görüş veya düşünceyi açıklamak, kanıtlamak devam

terimler Örnekseme:Dilde yeni bir sözcük yaratmada tutulan yol. devam

terimler Örtmece:Doğrudan doğruya söylenmesi uygun olmayan bir olguyu, dümdüz anlatma ya da söyleme yerine dolaylı devam

terimler Öykü:1- Hikaye yerine kullanılan öykü terimi, gözleme ya da tasarlamaya dayanan bir olayı, bir durumu d devam

terimler Öz Şiirciler:Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930'lardan sonra şiirde ses güzelliğine önem veren, anl devam

terimler Özdeyiş:Bir düşünceyi, bir duyguyu, en kısa ve en özlü biçimde anlatan yoğun anlamlı bilgece söz. devam

terimler Özenti:Anlatımda doğallıktan kaçınma, yapmacık olma durumu. devam

terimler Özetleme:Konuşulanların anlatılanların ya da okunanların ayrıntısız bir biçimde, ana çizgileriyle belirtilm devam

terimler Özleştirme:Türkçenin, yabancı dillerden türlü nedenlerle aldığı yabancı kökenli sözcüklerin yerine Türkçe söz devam

terimler Özyaşam Öyküsü:Bir sanatçının ya da yazarın kendi yaşamını anlattığı yapıta verilen isim. devam

terimler Özyaşamsalöyküsel Roman:Konusu, yazarının yaşamı olan roman. devam

terimler Panteizm:Evrenle Tanrı'nın tek bir şey olduğunu, evrenin tanrıdan tanrının evrenden ayrı bir yönü, ayrı bir devam

terimler Paragraf:Bir fikrin işlendiği yazı bölümü. Bir veya birkaç cümleden meydana gelebilir. Satırbaşı yapılmış h devam

terimler Parnas:1850 yılında Fransa'da kimi ozanlarca romantik akımın aşırı duyarlığına bir tepki olarak başlatıla devam

terimler Parnasizm:Romantizmin aşırı duyarlığına tepki olarak çıkan, şiirde kişisel duygulara değil ustalığa önem ver devam

terimler Parodi:Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özelliklerini koruyarak onu yeni devam

terimler Pastiş:Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımsatan, çağrıştıran bir biçim devam

terimler Pastoral:Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler'in bukolik dedikleri bu tü devam

terimler Pastoral Şiir:Çoban ve kır hayatını konu edinen, bu yaşayışı sevdirme amacı güden şiir. devam

terimler Pelteknâme:Kekeleme şiiri. Lisan-i pepeği adı da verilir. Halk edebiyatı nazım şeklidir. Âşık, kelimelerin il devam

terimler Perde:Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad. devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın