Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Laterit:Nemli tropikal bölgelerin tuğla kırmızısı rengindeki verimsiz, aşırı yıkanmış toprak. devam

terimler Lav:Volkanlardan çıkarak yeryüzüne kadar ulaşan eriyik haldeki malzemeye lav denir. devam

terimler Lav Akıntısı:Lav, yanardağ patlaması sırasında dışarı çıkan erimiş kayalardır. Yanardağ ağzından ilk çıktığında devam

terimler Lav Örtüsü:Volkanik olaylar sonucunda yerin iç kısmındaki lavların kırık alanlar boyunca yüzeye çıkıp çukur a devam

terimler Lejand:Haritaların açıklama anahtarı devam

terimler Lejant:Harita Anahtarı ile ilgili bilgilere bakınız. devam

terimler Levha:1- Yer kabuğunu meydana getiren büyüklükleri birkaç yüz kilometrekareden milyonlarca kilometrekare devam

terimler Levha Tektoniği:Levha tektoniği, jeolojik ve jeofizik araştırmalara dayalı olarak yer kabuğunu oluşturan parçaları devam

terimler Liberalizm:Liberalizm, özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneği ve dü devam

terimler Liman:1- Gemilerin yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun doğal veya yapay sığı devam

terimler Limnoloji:Coğrafyanın gölleri inceleyen bilim dalı. Göl bilimi. devam

terimler Litoloji:Taşların fiziksel, kimyasal ve dokusal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Ayrıca bir bölgedeki ha devam

terimler Litolojik:Taş bilimi ile ilgili. devam

terimler Litolojik Yapı:Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu. devam

terimler Litosfer:Taş küre. Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınl devam

terimler Litosfer:Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınlığı ortala devam

terimler LNG:Sıvılaştırılmış Doğal Gaz. devam

terimler Lokasyon:Mahal, mevkii, yer yüzünde bir alan. devam

terimler Lokomotif:Treni hareket ettiren motorun bulunduğu demiryolu taşıtı devam

terimler Lös:Rüzgarlar tarafından taşınan küçük kum ve mil boyutundaki malzemelerin birikmesi ile oluşmuş, çoğu devam

terimler Maar:1- Volkan alanlarında kabuk tabakasında sıkışan gazın üstündeki kütleyi patlatması-parçalaması ile devam

terimler Madde Döngüsü:Canlı organizmalarla çevrelerini içine alan ve kimyasal değişim sonucu oluşmuş bulunan maddelerin devam

terimler Maden (Cevher):Yer kabuğunda doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallerdir. devam

terimler Maden Cevheri:İçinde belli oranda maden içeren kaya ya da toprak. devam

terimler Maden Kömürü:Taş kömürü. devam

terimler Maden Yatağı:Akan suların meydana getirdiği, yıl içinde ya sürekli, ya da geçici olarak suların aktığı yor. Bun devam

terimler Magma:1- Yerkabuğu içinde veya daha derinlerde bulunan, sıvı ya da hamur kıvamında, moleküler ergimiş ga devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın