Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cenah Nedir? Cenah Hakkında Kısaca Bilgi

Cenah Terimi Hakkında Bilgiler

CenahOsmanlıca Terimi Olarak Cenah:
Ordunun merkeze göre iki yandan her biri.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Küttab: Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar. devam et

  box Düyun-u Umumiye İdaresi: Genel Borçlar İdaresi. devam et

  box Mütareke: Ateşkes, karşılıklı olarak silah bırakılması. devam et

  box Kaza Görevi: Yargı görevidir. Bu görev kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslam hukukuna göre davalara bakar ve karar verirlerdi. devam et

  box İçtimai: Toplumsal ve sosyal. devam et

  box Maksem: Su dağıtma sandığı ve lüleler yardımıyla suyun çevredeki çeşmelere ve diğer yapılara dağıtımının yapıldığı yer. devam et

  box Ahi Babalık: Debbağlar (dericiler) ve saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara verilen resim unvandı. Ahi babalık zaman zaman "mimar ağalığı" unvanıyla birlikte devam et

  box Arâzi-i mîrîye: Mîrî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye devam et