Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Câmi Nedir? Câmi Hakkında Kısaca Bilgi

Câmi Terimi Hakkında Bilgiler

CâmiHukuk Terimi Olarak Câmi:
cem eden: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan

 

CamiSanat Terimi Olarak Cami:
İçerisinde minberi bulunan ve cuma namazı kılınabilen İslam ibadet yapısıdır. İlk cami yapısının Hz. Muhammed'in Medine'deki evi olduğu ve bu yapının sonraki dönemlerde inşa edilecek olan camilere ilk örnek teşkil ettiği düşünülmektedir. Mihrap, minber ve minare gibi fonksiyonel öğelerin ancak VIII. yüzyılda cami mimarisine dâhil edildiği bilinir.

 

CamiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Cami:
Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer.

 

CamiSosyal Bilgiler Terimi Olarak Cami:
Müslümanların ibadethanesidir.

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Maslahat: emir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; iş devam et

box Meşhudat: şahitlik devam et

box Arîz ve Amîk: genişlik ve derinliğine; enine boyuna; devam et

box Marifetiyle: yoluyla;aracılığıyla devam et

box Ef'âl: eylemler; fiiller, işler; ameller devam et

box Teadül: beraberlik; denklik; birbirine denk gelme devam et

box İmâr: Bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme devam et

box İçtima: Toplanma; toplantı; bir araya gelme devam et