Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Valin:Protein sentezine katılan amino asitlerden birisi. devam

terimler Vanadyum:İnsan ve hayvanlar için gerekli bir eser (az miktarda bulunan) elementidir. devam

terimler Varyasyon:1-Bir türün bireylerindeki aynı karakterin farklı şekilleri, değişiklik, çeşitlilik. 2-Bazı karak devam

terimler Vas Deferens:Spermleri epididimisten üretraya nakleden kanal. devam

terimler Vaskular Sistem:Ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem devam

terimler Vater Kabarcığı:Karaciğer ve pankreas salgılarının boşaltıldığı onikiparmak bağırsağında yer alan kısım. devam

terimler Vejetasyon:1-Bitkinin tohumdan gelişip tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen dönemi. 2-Bir yerdeki devam

terimler Vejetatif Çoğalma:Eşeysiz üreme yöntemleri ile kesilmiş yaprak, sap gibi bitki kısımlarının kültüründen bitki üretil devam

terimler Ventral:Bir organizmanın karın kısmı (sırt kısmı dorsal). devam

terimler Ventrikulus:Bir organın boşluğu. Örneğin, beyinin çeşitli odacıklarından biri ya da yüreğin kanı atriumlardan devam

terimler Veri:Özel bir problemle ilgili gerçeklerdir. devam

terimler Verimlilik:Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin ya da populasyonun üreme kap devam

terimler Vesikül:Herhangi bir küçük kese ya da boşluk. devam

terimler Vestigial:Yararsız, eksik ya da indirgenmiş. Atasal bir organizmada görev yaptığı halde sonradan körelen ve devam

terimler Villus:Küçük, parmaksı çıkıntılar. Özellikle bağırsağın iç duvarındaki gibi serbest yüzeyler üzerinde bul devam

terimler Villüs:İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan ve sindirilmiş besinin emilmesini sağlayan, emme yüzeyini gen devam

terimler Viroid:Bitki hücrelerinde hastalık yapan, 400 e kadar ribonükleotitten oluşan, virüslerden daha basit yap devam

terimler Virüs:1-Sadece içine girdiği bir başka hücre içinde yeniden üreyebilen ve hücresel yapısı olmayan canlı. devam

terimler Vital (canlı) İnceleme:Bu teknikle canlının doğrudan doğruya sıvı ortamda incelenmesi sağlanır. devam

terimler Vital Kapasite:Derin nefes alıp verirken alınıp verilen havanın toplam miktarı. devam

terimler Vitamin:Bir organizmanın normal metabolik faaliyetleri için küçük miktarlarda gerek duyduğu organik madde. devam

terimler Vitellus:Yumurta sarısı, yedek besin.Döllenme sırasında yumurtanın beslenmesi sağlayan mukopolisakkarit,pro devam

terimler Vitellus Kesesi:Bazı omurgalı embriyolarında sindirim sisteminin dışarıya doğru cep biçimindeki çıkıntısı. Yumurta devam

terimler Vitellüs:Hayvan yumurtalarında protein ve yağ bakımından zengin olan depolanmış besin maddesi. devam

terimler Vitröz:Camsı ya da saydam. Göz yuvarlağının arka kısmını dolduran açık, geçirgen jelimsi maddeden oluşan devam

terimler Vivipar:Anne vücudu içinde ve yumurtadan gelişen canlı yavruya sahip olma. Yavru, besinini ya yumurta sarı devam

terimler Wirsung Kanalı:Pankreas özsuyunu onikiparmak bağırsağındaki vater kabarcığına taşıyan kanal; pankreas kanalı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın