Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Patoloji:Hastalık bilimi, hastalığın nedenlerini araştıran uzmanlık dalı. devam

terimler Pektin:Özellikle bitki hücrelerinin duvarında bulunan büyük moleküllü karbonhidrat karışımı maddeler. devam

terimler Pelajik:Okyanus ortası gibi açık sularda yaşayan organizma. devam

terimler Pelajik Zon:Açık okyanus. devam

terimler Penis:Erkek insan ve hayvanlarda üreme hücresi spermi, dişilerin üreme kanalına aktarmada işlev gören ya devam

terimler Penisilin:Penicillium notatum isimli bir mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini eng devam

terimler Pepsin:1-Mide öz suyunda bulunan ve pepsinojenin HCl ile aktifleştirilmesi sonucu oluşan, proteinleri sin devam

terimler Pepsinojen:Mide özsuyu içerisinde bulunan protein sindiriminde rol oynayan inaktif enzim. devam

terimler Pepton:Proteinlerin mide öz suyunda sindirime uğramış son hali. devam

terimler Perennial:Çok yıllık. Yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitki. devam

terimler Perferal Direnç:Kan damarlarının kasılma ya da gevşeme durumu. Kan basıncının saptanmasında önemli bir rol oynar. devam

terimler Periderm:Ağacın kabuk kısmı.birçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku. devam

terimler Perikard:Kalbin en dış örtüsüne verilen ad. devam

terimler Periost:Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar. devam

terimler Perisikl:Tek hücre sırasından oluşmuş parankima tabakası. Meristeme dönüşerek kök kambiyumu, mantar kambiyu devam

terimler Peristaltik:Sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerinde görülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hare devam

terimler Peristaltik Hareket:Yemek borusu ve bağırsaklarda besinin ilerlemesini sağlayan düzenli kasılıp gevşeme hareketi. devam

terimler Periton:Karındaki organları saran, karnın iç yüzeyini örten iki katlı karın zarı. devam

terimler Periton Zarı:Karnın iç kısmını astarlayan zar, iki katlı karın zarı. devam

terimler Permeabilite:Geçirgenlik. Bir zarın belli maddeleri geçirebilme yeteneği. devam

terimler Pestisit:Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal ve bitkisel asalaklara karşı kullanılan kimyasal maddeler. devam

terimler Petal:Taç yapraklar. Bir çiçeğin başkalaşıma uğramış renkli yapraklardan oluşmuş halkası. Sepal halkasıy devam

terimler Petiol:Yaprak sapı. Yaprağı gövdeye bağlayan sap. devam

terimler Peyzaj:Bir arazi parçasının ekolojik, biyolojik, yapısal ve tüm doğal özelliklerinin topluca anlatımı. devam

terimler pH:Bir sıvının asit ya da bazlık derecesini gösteren hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logarit devam

terimler Pi Elektronları:Tek ve çift konjuge bağlar sisteminde yer alan hareketli elektronlar. Yalnız tek bir atom ya da ba devam

terimler Pigment:Hücrelere özgü görünür ışığın belli dalga boylarını emen, diğerlerini yansıtarak renk veren madde. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın