Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Ödem:Hücreler arasında normalden fazla miktarda sıvı toplanması. devam

terimler Öğrenme:Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç. devam

terimler Ökaryot Hücre:Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan gelişmiş hücre tipi. devam

terimler Ökaryotik:Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait. devam

terimler Östaki Borusu:Kara omurgalılarının çoğunda farinks ile orta kulak boşluğu arasında uzanan işitme borusu. Timpani devam

terimler Östrojen:Birkaç steroid eşey hormonundan herhangi biri; esas olarak memelilerin ovaryumları tarafından üret devam

terimler Ötrofikasyon:Sucul ekosistemlerde azot ve fosfor bileşiklerinin artması sonucu bazı alg türlerinin kontrolsüz ç devam

terimler Özel çevre koruma bölgeleri:Tarihi, doğal, kültürel vb. değerler açısından bütünlük gösteren ve gerek ülke gerek dünya ölçeğin devam

terimler Özellik:Genetikte, bir karakterin özgül bir formu. Göz rengi, bir karakterdir; kahverengi göz ve mavi göz devam

terimler Özümleme:Canlı organizmanın, dışarıdan aldığı besin maddelerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere d devam

terimler Özüt:1-Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş özü. 2-Bir doku örneğinin parçalanmış hali. devam

terimler Paleontoloji:Fosilleri yaşadıkları devirleri ve o devrin özelliklerini inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları devam

terimler Palizat Hücreleri:Yaprağın üst epidermisine yakın mezofil tabakası içine yerleşmiş olan sık silindirik hücre tabakas devam

terimler Pankreas:Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez devam

terimler Paramilum:Euglena'larda kimyasal bakımdan hem nişasta hem de glikojenden farklı olarak karbonhidrat biriktir devam

terimler Parankima:Az özelleşmiş, ince çeperli, klorofil içeren ve tipik olarak oldukça gevşek yapıdaki bitki hücrele devam

terimler Parapodlar:Poliket'lerin her segmentinden yanal olarak çıkan kalın kıllı, çift yassı uzantılar. devam

terimler Parasempatik:1-Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü. 2-Otonom (istem devam

terimler Paratiroidler:Tiroid bezinin içine yerleşmiş olan küçük, bezelye büyüklüğündeki bezler. Bu bezlerin salgıları vü devam

terimler Paratroit hormon:Paratroit bezinden salgılanan, kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemikler devam

terimler Parazitizm (Parazitlik ) (+/-):Birlikte yaşayan iki canlıdan biri birliktelikten yararlanırken diğeri zarar görür. Yarar sağlayan devam

terimler Parazitlik:Asalaklık. Hem bitki hem de hayvanlar arasında görülen heterotrof beslenme tipi. Parazit, bitki ya devam

terimler Parental (P kuşak):Bir genetik çaprazlamada çaprazlanan bireyler. Onların yavruları, ilk (F1) kuşaktır. devam

terimler Partenogenez:Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi. Bu tip çoğalma bal arısı, e devam

terimler Parturisyon:Çocuk doğurma olayı. devam

terimler Patojen:Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde.Enfeksiyona neden olabilme yeteneğine sahi devam

terimler Patoloji:Hastalıklarla uğraşan bilim dalı. Hastalığın nedenlerini araştıran uzmanlık dalı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın