Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Herbivor:Otçul. Bitki yiyen hayvan. devam

terimler Hermafrodit:Çift eşeyli, her iki eşeyin organlarını birlikte taşıyan canlılar, erdişi. devam

terimler Hermafroditizm:Her iki eşeyede sahip canlı. Erkek ve dişi eşey organlarının aynı organizmada birlikte bulunması. devam

terimler Hermafroditlik:Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur. devam

terimler Heterogami:Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üre devam

terimler Heterograftlar:Alıcıdan başka bir tür hayvanın vücudundan elde edilen doku aşıları. devam

terimler Heterojen:Değişik karakterlere yada yapılara sahip olan. devam

terimler Heterosis (melez gücü):Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük. devam

terimler Heterotrof:1- Gereksinim duyduğu besinleri diğer organizmaları yiyerek ya da onların ürettiği ürünleri kullan devam

terimler Heterotrof Canlılar:Kendi besinini üretemeyen, ortamdan hazır alan canlılardır. Tüketiciler de denir. Üçe ayrılır. devam

terimler Heterotroflar:İnorganik maddelerden kendi besinini sentez edemeyen ve bu nedenle ya ototroflar ya da çürüyen mad devam

terimler Heterozigot (Melez döl):Yavruda karakteri oluşturan 2 geninde farklı şekil ve özellikte olmasıdır. (Aa, Bb, Ee...) Dipl devam

terimler Heterozis:Melez gücü. Birbiriyle ilgisi olmayan soylara ait fertlerin birleşmesinden meydana gelen yavruları devam

terimler HIV:İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü; bu retrovirüs, kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromuna devam

terimler Hibernasyon:Bazı hayvanlarda kışı geçirmek için metabolizmanın yavaşladığı bir uyuşukluk dönemi. devam

terimler Hibridizasyon (Melezleme):Birbirini bütünleyen iki DNA zincirinin biraraya gelerek ikili sarmal biçimindeki molekülü oluştur devam

terimler Hibrit:Melez. Genetik olarak birbirine benzemeyen ebeveynlerin yavruları. devam

terimler Hibritleşme:Bir karakter bakımından farklı genotipe sahip bireylerin çiftleştirilmesi ya da çaprazlanması. devam

terimler Hidrofitler:Çok nemli ortamda büyüyen bitkilerdir. Ya tamamen sucul olurlar ya da kökleri su veya çamur içinde devam

terimler Hidrojen Bağı:Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasında devam

terimler Hidroliz:1-Bir bileşikteki belirli bazı bağların arasına su girmesiyle bileşiğin parçalara ayrılmasıdır. Hi devam

terimler Hidroliz(Sindirim):Kompleks besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapı birimlerine ayrılarak hücre zarından ge devam

terimler Hidroponik:Topraksız bitki kültürüdür. Kökler besin maddesi bakımından zengin sulu ortamda büyütülürler. devam

terimler Hif:Bir mantar miselyumunda(ağsı yapı) bulunan çok sayıdaki ipliklerden her biri. devam

terimler Hijyen:Sağlığı koruma, sağlık kurallarına uygun olan. devam

terimler Hipermetropluk:Göz yuvarlığının görme ekseni boyunca kısalması ve merceğin kırıcılığının azalması sonucu oluşur. devam

terimler Hipersensitivite:Değişik tepki gösterme durumudur. Anormal olarak artmış duyarlılık. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın