Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Yıkma Ruhsatı:Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden özel olarak alınan izin; yıkma izni. devam

terimler Yıllık izin:Bir yıllık çalışma döneminde personelin, hak kazandığı, ücretli dinlenme süresi. devam

terimler Yoksulluk Sınırı:En düşük düzeyde ancak biyolojik ihtiyaçları karşılayabilecek gelir sınırı. devam

terimler Yol Harcamalarına Katılma Payı:Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, kanunda bel devam

terimler Yol İstikamet Planı:Sadece bir veya birkaç ana yolu ve bu yolların iki tarafı için mevzi olarak hazırlanmış imar planı devam

terimler Yolcu İndirme — Bindirme Yerleri (Durak):Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlilerini indirip bindirmeleri için duraklad devam

terimler Yoldan İhdas:İmar planı uygulaması sırasında yolun kapanması nedeni ile oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek har devam

terimler Yolluk (Harcırah):Devlet memurlarının yurtiçinde ya da yurtdışında bir göreve atanmaları, yer değiştirmeleri, geçici devam

terimler Yosun Patlaması:Su kaynaklarının çeşitli atıklar ve akıntılar yoluyla besleyiciler, özellikle nitratlar ve fosfatl devam

terimler Yönetişim:İyi yönetişim, good governance. Açık ve öngörülebilir bir karar alma sürecinin; profesyonel bir bü devam

terimler Yönetmelik:Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç bünyelerini, kendi al devam

terimler Yöntem:Nasıl sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planı. devam

terimler Yüce Divan:Anayasa Mahkemesi. devam

terimler Yüksek Hakem Kurulu:Grevin yasak olduğu işyeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman için devam

terimler Yüksek Katlı Bina:10 kat veya daha yüksek katlı bina. devam

terimler Zabıt:Tutanak. devam

terimler Zabıt Defteri:Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter. devam

terimler Zabıta:Kolluk. Kolluk terimi; kollamak kelimesinden türetilmiştir. Zabıta, zaptiye, inzibat hep aynı kökt devam

terimler Zabıtname:Tutanak. devam

terimler Zamanaşımı:Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini v devam

terimler Zarar:Gelir ile gider arasındaki olumsuz fark. devam

terimler Zemin Etüd Raporu:Her parsel için ayrı ayrı hazırlanan yerel zemin yapısı , yapı özellikleri, depremsellik ve yapıma devam

terimler Zemin Kat:İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır. devam

terimler Zeyilname:Daha önce yayınlanmış sözleşme belgeleri üzerinde ekleme, düzeltme ve açıklama yapmak amacıyla, fi devam

terimler Zilyetlik:Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma devam

terimler Zimmet Suçu:Kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyl devam

terimler Zorunlu Sebeplerle Fazla Çalışma:Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç v devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın