Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

terimler Profil:Bir kişi veya eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü. devam

terimler Proksimal:Gövdeye ve başlangıca yakın olan, gövdeye, merkeze doğru. devam

terimler Propaganda:Bir öğreti, düşünce veya inancı, başkalarına tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla söz, yazı gibi devam

terimler Protein:1. Hücrelerin yapı taşı. Aminoasit içeren bileşimler. Temel besin maddelerinden biri. 2. Amino devam

terimler Protokol:Devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onlar devam

terimler Provitamin:Vitaminin ön maddesi. devam

terimler Psikoanalitik Kuram:Freud tarafından ortaya atılan, kişiliğin id, ego ve süper egonun bileşiminden oluştuğunu belirten devam

terimler Psikoloji:İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı. devam

terimler Puan:Belli kıstaslarla elde edilen sayısal değer. devam

terimler Pulmoner:Akciğere ait. devam

terimler Pulmoner Ventilasyon:Gazların akciğerlere girip çıkması. devam

terimler Raket:Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir devam

terimler Rakip:1- Yarışma veya oyunda birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan taraflardan her biri. 2- Herhangi devam

terimler Reaksiyon:Tepki. Canlının bir uyarıya vermiş olduğu cevap. devam

terimler Reçine:Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sak devam

terimler Referans:Bir kimsenin yararlığını, yeteneğini gösteren belge. devam

terimler Refleks:1. Dıştan gelen bir uyarım sonucu ortaya çıkan irade dışı sinir etkinliği. 2. Bir uyarana karşı devam

terimler Rehabilitasyon:1. Herhangi bir nedenle çalışma yeteneğini kaybetmiş bir organa fizik tedavi ve egzersizlerle eski devam

terimler Rejenerasyon:Zedelenen doku ve organların kendilerini onararak yeniden normal duruma dönmesi. Yenilenme. devam

terimler Rejim:Bir devletin yönetim biçimi, yönetme. devam

terimler Rekor:Bir spor dalında daha önce erişilmiş ve ilgili makamlarca resmen onaylanmış en iyi derece. devam

terimler Rekreasyon:İnsanların boş zamanlarında eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları faaliyetler. devam

terimler Rektum:Kalın bağırsağın son kısmı. devam

terimler Renin:Böbrek tarafından sentezlenen kan basıncını düzenlemede rol alan enzim. devam

terimler Reseptör:Uyarıyı alan duyu organı. devam

terimler Resmi:Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili. devam

terimler Resmi Gruplar:Yetkili organlarca oluşturulmuş ve önceden belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallar devam

DİĞER SAYFALAR:

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 969

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın