Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aposteriori Nedir? Aposteriori Hakkında Kısaca Bilgi

Aposteriori Terimi Hakkında Bilgiler

AposterioriFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Aposteriori:
Sonsal. Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan bilgi. Deneye başvurularak elde edilen, dış dünyadaki yaşantılardan kazanılan.(Kant felsefesinde apriorinin karşıtı olarak kullanılmıştır.)

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Erek: Amaç, gaye devam et

box Kuram: Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünü. devam et

box Kleptomani (çalma hastalığı): Hiçbir nesnel gereksinme söz konusu olmadığı halde kişinin çalma zorunluluğu duyması. devam et

box Göreli: Bir başka şeye bağlı olan, durumdan duruma değişen; ancak belli koşullar içinde geçerli olan. devam et

box Kültürel Antropoloji: Tarım, hayvancılık türleri gibi kültürel özellikleri; inanç, gelenek, görenek gibi kültürel kalıpları; araç, gereç, sanat ve bilgiler gibi kültürel ür devam et

box Özgür irade: İradenin özgür oluşu; insanın isteme ve karar verme özgürlüğü. devam et

box Toplumsal Kurum: Toplumun gereksinmelerinden doğan, toplumsal yapıda yer alan norm ve değerleri korumak açısından zorunlu, nispeten sürekli örgütlenmelere toplumsal ku devam et

box Kötümserlik (pesimizm): Her düşünce ve eylemi kötü yanıyla ele alma eğilimi. devam et