Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Akışkan Basıncı Nedir? Akışkan Basıncı Hakkında Kısaca Bilgi

Akışkan Basıncı Terimi Hakkında Bilgiler

Akışkan BasıncıFizik Terimi Olarak Akışkan Basıncı:
Bir akışkan kapalı bir hacim içindeyken yerçekimine maruz kalırsa veya ivmelendirilirse akışkan basıncı oluşur.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Kilo(kg): 1000 akemini temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir şayi. kilogram-kilogram:Kütlenin SI sistemindeki birimi devam et

  box Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir. devam et

  box Bileşke: 1- Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet. 2- Bir cisme etkiyen vektörlerin vektörel toplamı. devam et

  box Makroskopik: Kütle, boyut ve sıcaklık gibi özellikleri dikkate değer nicelikler. devam et

  box Dizi: Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün, sıra. devam et

  box Potansiyel fark: Elektrik alan içinde bulunan A ve B gibi iki potansiyel farkı;Elektrik alan içine bırakılan q0 denem yükünü A dan B ye , denge konumunu bozmadan geti devam et

  box Öz Isı: 1 gram malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklık değerinde birim değişiklik oluşturan devam et

  box Eşik Enerji: Bir metalden elektron sökülmesi için gerekli en küçük enerji. devam et