Eğitim Sitesi

Sene Sonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar ve Yapılması Gereken İşlemler

Senesonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar E okulda  yapılacaklar 1.Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek. 2.Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin  sınav notu ''G'' olarak e-okula aktarılır...

Sene Sonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar ve Yapılması Gereken İşlemler

eokulSene Sonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

E-okulda  Yapılması Gereken İşlemler

1. Sınav notları girildikten sonra girilen notlar kontrol edilecek.

2. Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin  sınav notu ''G'' olarak e-okula aktarılır.

3. Ders ve etkinliklere katılım notları (Her dersten en az 1 not verilecek.)

4. Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için), verilen not fişlerinin kontrolünü yapıp teslimi

5. Davranış notları girilecek.

6. Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar e-okula girilecek.

7.E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak.

 

Yıl Sonu Okul  İdaresine  Teslim Edilecek Evrak Raporlar-Tutanaklar

8. Sosyal kulüp yıl sonu raporu (Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için)

9. Rehberlik yıl sonu raporu (Sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için)

10. Sosyal Etkinlikler (Tamamladı / tamamlamadı) işaretlenecek.(NOT: Sürekli devamsız öğrenciler için bu bölüm ''Tamamlamadı''olarak işaretlenecek.

11. Değerler Eğitimi raporları

12. Sınıf  Defterleri doldurulmuş ve imzalanmış olarak teslim edilecek.

13. Ders kesim raporları her ders için hazırlanacak.

14. Ortak Sınav raporu -Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)

15. Yıl sonu zümre toplantı  tutanakları

16. Veli Ziyareti evrakları, 

17. Nöbet defterinde imza eksiklikleri  tamamlanacak,

18. Dönem  sonunda  sınav  kağıtları idareye teslim edilecek.

19. Egzersiz  çalışma  defterleri, öğretmen kılavuz kitapları  teslim edecek.

20.Tatil adresleri dilekçesi  düzenlenip teslim edilecek.

 

add

tag Sene Sonu İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar Yapılması Gereken İşlemler yıl sonu işlemleri

Öğretmene Yardımcı Son Eklenenler

Sene Sonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar ve Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Yorum Yazın...

  

Sene Sonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar ve Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Sene Sonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar ve Yapılması Gereken İşlemler