Eğitim Sitesi

1- Sultan Osman Gazi Bey

Ana Sayfa > Osmanlı ve Padişahlar Hakkında Bilgiler > 1- Sultan Osman Gazi Bey

1- Sultan Osman Gazi Bey

1- Sultan Osman Gazi Bey

Babası: Ertuğrul Gazi Bey

Annesi: Hayme (Halime) Hatun

Doğum Tarihi: M. 1258 - H. 656

Doğum Yeri: Söğüt

Tahta Çıkışı: 1299 (1300)

Saltanatı: 1299 - 1326 (27 Sene)

Vefatı: Bursa (M. 1326 - H. 726)

 

Osman Bey, Osmanlı Devletini ve Osmanoğlularını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu'înüddin de denmiştir. Osman Gazi, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefatından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uç beyi olmuştur.

 

Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüt'de veya Osmancık'da dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun''dur. Ertuğrul Bey'in 3 oğlundan biridir. 23 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu'daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya'daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ'addin dünyaya geldi.

 

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mesûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uç beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey'in yarı istiklâlini kazanması demektir.

 

Osman Gazi'nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer'i (Holofura'yı) oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, bazı sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi.

 

27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Alâaddin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uç beyi olmuştu. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde Yenişehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i; oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü; Hasan Alp'a Yarhisâr'ı; Şeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâaddin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2,5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Künbed'e defn olunmuştur.

 

Babasından 4800 km² olarak aldığı toprakları 16.000 km²'ye çıkaran Osman Bey'in Orhan ve Alâaddin dışındaki çocukları şunlardır: Fatıma Hâtun, Savcı Bey, Melik Bey, Hamîd Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. Bugünkü mülkî taksimata göre, Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi, Bilecik, Eskişehir merkez, Sakarya'ya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya-Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu.

 

Osman Bey zamanındaki büyük âlimler ve şeyhlerden bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır: Âlimlerden en önemlileri Mevlânâ Şeyh Edebalı, Dursun Fakîh ve Hattâb bin Ebî Kâsım Karahisârî'dir. Maneviyât reislerinden ise, Şeyh Muhlis Baba, Şeyh Âşık Paşa, Şeyh Ulvân Çelebi, Şeyh Hasan Çelebi ve Baba İlyas mutlaka zikredilmelidir.

 

Döneminin Önemli Olayları :

 

1258 - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin doğumu.

 

1281 - Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin ölümü.

        - Osmanlı tarihinde ilk savaş, Ermeni-Beli çatışması.

 

1284 - Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın, Osman Gazi'ye Söğüt Uç Beyliği'ni verdiğini bildiren fermanı göndermesi.

        - Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'in doğumu.

 

1285 - Osman Gazi'nin ilk zaferi "Kuluca-Hisar" (İnegöl'e yakın)ı fethi.

 

1286 - İnegöl ve Karacahisar Tekfurlarının Osman Gazi'ye karşı ittifakları. dersimiz.com

 

1288 - Karacahisar'ın fethi.

 

1289 - Alaeddin Keykubat tarafından, Eskişehir ve İnönü taraflarının da Osman Gazi'ye verilmesi.

 

1292 - Osman Gazi'nin kuzey Sakarya'ya akın hareketi.

 

1298 - Bilecik, Yarhisar ve İnegöl Kaleleri'nin fethi, esir alınan Nilüfer Hatun'un Orhan Gazi'ye eş olarak verilmesi.

 

1299 - Selçuklu saltanatının sona ermesi.

        - Osman Gazi'nin bağımsız idaresinin, Osmanlı Devleti (Batı Türk Devleti) nin tarihî varlık alanına çıkışı.

 

1300 - Yondhisar ve Yenişehir Kaleleri'nin fethi.

        - Yenişehir'in devlet Merkezi olması.

 

1301 - Osman Gazi'nın Koyunhisar zaferi.

        - Kirmasti, Mihalıç ve Ulubad'ın Bizanslılardan alınması.

 

1302 - Köprühisar'ın fethi.

 

1303 - İznik'in abluka altına alınması.

        - Marmaracık Kalesi'nin fethi.

 

1306 - Osman Gazi'nin Dinboz zaferi, Kestel, Kete ve Ulubat Kaleleri'nin fethi.

        - Osmanlılarla yabancılar arasında ilk askeri mukavelenin imzası.

 

1307 - İlk İznik kuşatması ve Yalova akını.

 

1308 - İmralı Adası'nın fethi, Marmara Denizi'ne çıkış.

 

1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'in, Osman Gazi maiyetine girmesi.

        - Akhisar, Geyve, Lüblüce, Lefke, Hisarcık, Tekfurpınarı, Yenikale, Karagöz ve Yanıkçahisar Kaleleri'nin fethi.

 

1314 - Bursa kuşatmasının başlaması.

 

1316 - Şehzade Süleyman'ın doğumu.

 

1317 - Karatekin, Ebesuyu, Karacebeş, Tuzpazarı, Kapucuk ve Keresteci Kaleleri'nin fethi.

 

1320 - Osman Gazi'nin, oğlu Orhan Gazi'yi yerine vekil tayin etmesi.

 

1321 - Mudanya'nın fethi.

        - Gemlik seferi.

        - Trakya bölgesine ilk Osmanlı akınının başlaması.

 

1323 - Akyazı'nın fethi.

 

1324 - Karamürsel'in fethi.

 

1325 - Orhaneli'nin fethi.

        - Bolu, Kandıra, Ermenipazarı ve Devehisarı Kaleleri'nin fethi.

        - Osman Gazi'nin ölümü.

        - Orhan Gazi'nin tahta çıkışı.

 

Kaynak: Osmanlı Araştırmalar Vakfı

add

tag osmanlı padişahları osmanlı padişah hayatları padişah çocukları Osman Gazi Osman Gazi hayatı ilk padişah Sultan Osman Gazi Osmanlı Devleti Halîme Hâtun Ertuğrul Gâzî

1- Sultan Osman Gazi Bey Hakkında Yorum Yazın...

  

1- Sultan Osman Gazi Bey Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yeni Eklenen Osmanlı ve Padişahlar Hakkında Bilgiler

1- Sultan Osman Gazi Bey