Eğitim Sitesi

İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercümanı Hakkında Bilgi

Ana Sayfa > Meslekler Hakkında Bilgiler > İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercümanı Hakkında Bilgi

İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercümanı Hakkında Bilgi

İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercümanı

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI

 

İşitme özürlü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan, Türk İşaret Dilinde (TİD) tercümanlık yapabilen ve işaret dilini öğretme becerisine sahip bireydir.

 

GÖREVLER

 

▪ İşitme özürlü, dil ve konuşma bozukluğu olan özürlü bireyler ile iletişim kurulmasını sağlar.

▪ İşaret ve beden dili ilişkisini kurar.

▪ Kamera görüntüsünde el, yüz, baş ve vücudun izlenmesini ve tanınmasını öğretir.

▪ Farklı öğelerden gelen bilgilerin birleştirilerek yapılan işaretlerin tanınmasını sağlar.

▪ Dilin gramer kurallarını kullanarak cümlenin tanınmasını sağlar.

▪ Başarılarını ölçer, sınav sonuçlarını değerlendirir.

▪ Öğrencilere / kursiyere daha ileri bir eğitim almaları hususunda yol gösterir.

▪ TİD 'e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma - çevirmenlik yapar.

▪ Meslek etiği gereklerine uyar.

▪ İşyerinde plan, program ve iş organizasyonu yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ El ve parmaklar,

▪ Slayt,

▪ Projeksiyon, filimler, CD'ler,

▪ İşaret dili ile ilgili resimler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı olmak isteyenlerin;

▪ İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

▪ Türkçeyi doğru kullanabilen

▪ Dikkatli, titiz, soğukkanlı,

▪ Ani durumlarda hızlı ve çabuk karar verebilen,

▪ Üretken bilim ve teknoloji üretimine yatkın,

▪ Beceri düzeyi yüksek inisiyatif kullanabilen,

▪ Sözel iletişim becerileri gelişmiş,

▪ Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve belleğe sahip,

kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ülkemizde işitme engelli bireylerin en büyük problemi iletişimdir. İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı, işitme engellilere yardım etmek amacıyla hastane, mahkeme ve kamu kurum ve kuruluşları gibi kapalı ve hareketli ortamlarda diğer insanlarla sürekli iletişim halinde çalışırlar. Ayrıca işitme engellinin ihtiyacından kaynaklı olarak çalışma zamanı değişmekle birlikte tam zamanlı, yarı zamanlı ve hafta sonu da çalışabilirler.

 

MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı mesleğinin eğitimi, Halk Eğitim Merkezleri ve uygun görülecek merkezlerde verilmektedir.

Programın uygulanabilmesi için kişisel gelişim alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ön lisans veya lisans mezunu olmak,

▪ İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak,

▪ 18 Ocak 2011 tarihli ve 27819 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde programı bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Meslek programının toplam eğitim süresi 210 saattir. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve beceriler; ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINANBELGE-DİPLOMA

 

Kurs sonunda uygulamalı sınav yapılır. Başarılı olanlara "Kurs Bitirme Belgesi" düzenlenir. Sınavda başarısız olanlara bir sınav hakkı daha tanınır.

 

İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı Sertifikası için 18 Ocak 2011 tarih ve 27819 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu (TİDBO)'nun seçeceği üç üye ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlendireceği bir komisyon başkanı ve üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan bir sınav komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon tarafından belirlenen şart ve kriterler doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı olanlara "İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı Sertifikası" verilecektir.

Program sonunda "İşaret Dili Tercümanlık" sertifikasına sahip olurlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, çeşitli dernek ve vakıflarda da işaret dili tercümanı olarak görev yapabilirler.

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerlere sertifikalarının kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler. İşaret dili öğretici ve tercümanlığı yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Eğitim sonrası Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygun bulunan ve yetkililerce belirtilen ücret alırlar.

 

EĞİTİM SONRASI

-

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ Tercüman.

 

EK BİLGİLER

 

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetlerini yapmak için, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, işitme engelliler dernekleri, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ve kursiyerlerin çevrede konu ile ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşların meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ İşaret Dili ve Tercüman Eğitimi Programına ilişkin açıklamalar (internet),

▪ 19 Mayıs İşitme Engelliler İlköğretim Okulu,

▪ İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,

▪ Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

▪ http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/kisisel_gelisim/isaretDiliTercumanlik.pdf,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

add

tag işaret dili öğreticisi ve tercümanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercümanı Hakkında Yorum Yazın...

  

İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercümanı Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yeni Eklenen Meslekler Hakkında Bilgiler

İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercümanı Hakkında Bilgi