Eğitim Siteleri

Yağ Endüstrisi Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Yağ Endüstrisi Teknikeri

Yağ Endüstrisi Teknikeri

TANIM

 

Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre;

? Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz eder,

? Yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlar,

? Çıkan yağı laboratuarda inceler,

? Yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması planlanan işlemleri yürütür.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Çeşitli ölçüm aletleri,

? Bitki ve tohumlar,

? Laboratuar aletleri,

? Çeşitli yağ çıkarma ve işleme makine ve teçhizatları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Yağ Endüstrisi teknikeri olmak isteyenlerin;

? Biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı,

? Kirli ve yağ kokulu ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,

? Dikkatini belli bir noktada toplayıp değişimleri algılayabilen,

? Başkaları ile iyi iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Yağ Endüstrisi Teknikeri hem üretimin yapıldığı mekânlarda hem de laboratuarda görev yapar. Üretim ortamı kirli ve yağ kokulu, laboratuar ortamı temizdir. Yüksek kapasitede çalışan işyerlerinde vardiya usulü görev yapmak ve nöbet tutmak gerekebilir. Yağ teknikeri, çalışırken daha çok malzeme ve makinelerle uğraşır. Zaman zaman gıda mühendisi, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, Trakya Üniversitesi(Edirne) Arda Meslek Yüksekokulu ve Gaziantep Üniversitesine bağlı Nizip Meslek Yüksekokulu "Yağ Endüstrisi" bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek Liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya bölümünden mezun olanlar "Yağ Endüstrisi" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-6" puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

 

Eğitim sırasında Türkçe, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri yanında, Yağ Kimyası, Yağ Teknolojisi, Yağ Kalite Kontrolü, Hijyen ve Sanitasyon, Gıda Mikrobiyolojisi, Zeytinyağı Endüstrisi, Gıda Mevzuatı ve Standartlar gibi meslek dersleri okutulur. Ayrıca bilgisayar uygulamaları yaptırılır ve öğrencilere bitirme projesi hazırlatılır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Yağ Endüstrisi Ön Lisans Diploması" ve "Yağ Endüstrisi Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Yağ Endüstrisi teknikerleri genellikle özel sektöre ait,

Yağ üretimi yapan, fabrika ve imalathanelerde çalışırlar.

Bir kısmı da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ve belediyelere bağlı kuruluşlarda görev almaktadırlar.

 

Yağ endüstrisi eğitimi yeni olduğu için yağ teknikeri yağ üretimi yapan işletmelerde kolaylıkla iş bulabilir. İş olanağı zeytin ve ayçiçeği üretimi yapılan yerlerde daha fazladır.

 

Mesleğin Geleceği

Yağ, insanların vazgeçemeyeceği bir besin maddesi olduğu için bu alanda nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı burs olanaklarından da faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Yağ Endüstrisi Teknikerleri genellikle özel sektöre ait işyerlerinde çalışırlar ve ücretleri, çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne ve kişinin deneyimine ve işindeki başarısına göre değişiklik gösterir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Yağ Endüstrisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde;

Beslenme ve Diyetetik,

Gıda Mühendisliği,

Kimya

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

Yağ Endüstrisi teknikerleri işyerlerinde gösterdikleri başarıya göre vardiya amiri, planlama sorumlusu, şef yardımcısı, şef gibi görevlere atanabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

? Üniversiteler, Yüksek öğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000 (Prof. Dr .Y.Kuzgun)

? ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu -2008,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1404 kez

tags yağ teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Yağ Endüstrisi Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA