eğitim sitesi

Üretim Mühendisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Üretim Mühendisi

Üretim Mühendisi

TANIM

 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Üretilecek bir ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar,

? Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler,

? Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder,

? Üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan kaynakları bölümüne bildirir,

? Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik analizler yapar,

? Günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar,

? Üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metotları kullanır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Çalıştığı alanla ilgili hammadde ve aletler,

? Büro makineleri (Bilgisayar, hesap makinesi v.b.)

? Her türlü yazım ve çizim aletleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Üretim Mühendisi olmak isteyenlerin;

? Planlama ve doğru karar alabilme yeteneği gelişmiş,

? Sayısal düşünme yeteneğine sahip,

? Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,

? Temel bilimlere (fizik, kimya) ilgili,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Üretim Mühendisleri büro ortamında çalışmakla birlikte, atölye ve fabrika gibi gürültülü mekanlarda da çalışırlar. Diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler. Çalışmalarını işveren ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak sürdürürler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara) ''Üretim Mühendisliği" programında verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Matematik

? Fen Bilimleri

? Yabancı Dil

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek yeterli "MF-4" puanı almak,

? Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim formunda "Üretim Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Döküm, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Lastik-Plastik, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Mobilya ve Dekorasyon, Plastik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistlik, Üretimde Kalite Kontrol ön lisans programından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Üretim Mühendisi " programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitimin birinci yılında Matematik, Temel Bilim (Fizik Ve Kimya), Bilgisayar Teknolojisi Ürün Tasarımı, Üretim Mühendisliğine Giriş ve Temel Mühendislik Kavramları. ikinci yılında Mühendislik Matematiği, Termodinamik ve Isı Transferi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Mühendislik Malzemeleri, İmalat Yöntemleri, Elektronik Mühendisliğine Giriş, Olasılık ve İstatistik. üçüncü yılında çoğunlukla üretim yöntemlerine yönelik ve bunların üretim sistemlerinde uygulanmasına yönelik teknik ağırlıklı dersler, Üretim Teknolojisi Teorisi, Makine Elemanları, Otomasyon, Kontrol, Ölçme ve Değerlendirme, Kalite Mühendisliği, Tesis Planlama, Mühendislik Ekonomisi. dördüncü yılında ise çoğu seçmeli dersler olan ve daha çok üretimde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik Hızlı

Prototipleme, Elektronik Üretim, Mikroelektronik İşleme, COM-CNC Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri, Bilgisayar Tümleşik Üretim Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilir Üretim gibi dersler okutulmaktadır.

 

Son sınıfta aldıkları derslerle ilgili olarak sanayi kaynaklı gerçek tasarım problemlerine çözümler getirecek şekilde projeler yapmaktadırlar.

 

Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve ekonomik konularda bilgi sahibi olmaları amacıyla verilen sosyal/beşeri bilimler ile ilgili seçmeli dersler de yer almaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Üretim Mühendisliği" lisans diploması ve "Üretim Mühendisi" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler.

 

Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye, estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim mühendisleri bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecek de iş bulma olanakları daha da artacaktır. Ayrıca üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.

 

Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrasında verilen ücret özel sektörde kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir.

 

Kamu sektöründe ise, teknik hizmetler sınıfında 8.derecenin 1.kademesinde göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

Bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştiren üretim mühendisleri değişen teknolojiye daha fazla uyum sağlayabilmektedirler.

Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Endüstri Mühendisi,

? İşletme Mühendisi,

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri,

? ÖSYS Başvuru Kılavuzu-2010,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2003,

? OSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1875 kez

tags üretim mühendesi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Üretim Mühendisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA