Oyun Siteleri

Ulaştırma Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Ulaştırma Teknikeri

Ulaştırma Teknikeri

TANIM

 

İnşaat Mühendisinin denetiminde karayolu, demiryolu, havayolu, liman, tünel, metro (raylı taşıma yolu) gibi yapıların projeye ve şartnameye uygun olarak yapılması, onarılması veya işletilmesi çalışmalarını yürüten kişidir.

 

GÖREVLER

 

Ulaştırma teknikerleri; yapım, işletim ve lojistik olmak üzere 3 alanda çalışabilirler.

 

Yapım aşamasında:

Mühendisin yönergesi doğrultusunda;

Yapılması istenen yol için plan ve proje de gerekli görülen nitelikte ve miktarda malzemesinin temin edilmesini ve maliyetinin hesaplanması çalışmalarını yürütür,

Değişik ölçüm tekniklerini kullanarak yolun yapılacağı zeminin yapısının incelenmesinde mühendise yardım eder,

Yol yapımının keşif, çalışmalarından yol çizgilerinin ve trafik ışık sinyalizasyon düzeneğine kadar tüm aşamalarında görev alır,

Laboratuarda zeminin oluşumu için gerekli malzemeyi test edip, sonucun raporunu yazar,

Yol yapımında asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması, korunması ve yeniden düzenlenmesinde görevlerinde işçilerin başında bulunur.

 

İşletim Aşamasında:

Kara, hava, demiryolu, metro gibi işletmelerde;

Araçların güzergahları, durakları, yolculuk koşullarını belirler,

Yol ve sinyalizasyon arızalarının giderir,

Araç ücret tarifelerini ve maliyetlerini hesaplar,

 

Lojistik alanda :

Üretim malzemesinin maliyetinin çıkarılması, satın (ithalat ve ihracat) alınması ve malzemenin istenilen yere ulaştırılmasına kadar ki sürece, destek hizmeti veren kuruluşlarda çalışır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Bilgisayar ve hesap makinesi,

Laboratuar araç ve gereçleri,

Teknik resim çizim için gerekli aletler,

Ölçme aletleri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Ulaştırma Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Matematiğe ve fiziğe özellikle mekanik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

? Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,

? Sağlığı her türlü iklim koşullarında çalışmaya uygun

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ulaştırma teknikerleri çoğunlukla açık havada kısmen de büro ve laboratuar ortamında çalışırlar. Yapım aşamasında ortam tozlu, gürültülü, sıcak ve soğuk olabilir. Laboratuar ortamında rahatsız edici koku ve zehirleyici maddeler olabilir. Ulaştırma işletmelerinde ise genellikle büro ortamında çalışılır. Vardiyalı çalışma söz konusu olup, işin durumuna göre şantiyede de çalışmak gerekebilir. Mevsimlere ve hava şartlarına göre iş yoğunluğu artar ya da azalabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Meslek Yüksekokulunun "Ulaştırma" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri" olarak değişmesi nedeniyle, "Ulaştırma" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Ulaştırma" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Matematik,

Fizik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Ulaştırma Teknikerliği ön lisans programında eğitim süresi 2 yıl olup;

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar "Ulaştırma" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara, isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Eşit Ağırlıklı (EA)" puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Bu bölümde;

1.yarıyıl; Matematik, Teknik Resim, Tasarı Geometri, Ulaştırma Jeolojisi, Malzeme Bilgisi, Ulaştırma Bilgisi, Ekonomi,

2.yarıyıl; Matematik, Genel Havacılık, Zemin Mekaniği, Topoğrafya, Statik-Mukavemet, Güzergah Araştırması ve Toprak İşleri.

3.yarıyıl; Karayolu, Demiryolu, Köprüler, Terminaller, Altyapı ve Koruması, Limanlar, Mesleki Uygulama, Karayolu Trafiği.

4.yarıyıl; Karayolu, Demiryolu, Hava Meydanları İşletmeleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Ulaştırma Projesi, Lojistik, Mesleki Uygulama, Bitirme Tezi-Projesi dersleri verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimi başarı ile bitirenlere "Ulaştırma Teknikerliği" ön lisans diploması ve "Ulaştırma Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ulaştırma Teknikerleri genellikle Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Ayrıca belediyelerin fen işlerinde ve özel sektörün karayolu, demiryolu, hava meydanı ve liman inşaatı, toplu konutların yollarını yapan firmaların da iş bulabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince öğrenciler sadece "Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü"nün kredi ve yurt imkânlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda kamuda işe başlayanlar 10. Derecenin 2.kademesinden göreve başlarlar ve teknik hizmetler sınıfından ücret alırlar.

Özel sektörde çalışanlar ise, kuruluşun ücret politikası, çalışan kişinin bilgi ve yetenekleri ile çalışma süresine bağlı olarak asgari ücretin 1,5 katı ile 4 katı arasında değişen miktarlarda ücret alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

"Ulaştırma" ve "Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; İnşaat Mühendisliği, Lojistik Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Kamuda çalışan ulaştırma teknikerleri, yükselme sınavlarına girerek idari görev alabilirler. Özel sektörde ise yine ustabaşılık veya vardiya amirliği gibi idari görevleri yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

İnşaat Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

 

SORUMLULUK

 

Bu meslekte çalışan kişiler;

Yapılan işin; belirlenen özellikte, kusursuz, dikkatli ve hızlı yapılmasından,

Güvenlik kurallarına uyularak, gerekli araç ve gereçleri yerinde kullanmaktan,

Ekip halinde ve işbölümü yapılarak çalışılmasından,

İş esnasında koruyucu iş maskesi takılmasından sorumludur.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

? Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000,

? ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu-2010,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :9399 kez

tags ulaştırma teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Ulaştırma Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA