Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tapu Ve Kadastro Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Tapu Ve Kadastro Teknikeri

Tapu Ve Kadastro Teknikeri

TANIM

 

Ev, tarla, bahçe, fabrika gibi taşınmaz malların yerlerini gösteren haritaların çıkarılması ve bunların tapuya kaydedilmesi konusunda harita ve kadastro mühendisi ile harita teknisyeni arasında görev yapan elemandır.

 

GÖREVLER

 

Yerleşim bölgelerinde, tarım ve orman alanlarında bireylere veya kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçer, sınırlarını belirler, haritasını yapar ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işler,

Yol, baraj gibi kamuya ait yapılar için gereken alanın ölçümünü yapar, bu alan içinde kamulaştırılması gereken yapıları belirler,

Topoğrafik ölçme aletleri ile araziyi ölçer, notlar alır, eğimini belirler, aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak arazinin haritasını çizer,

Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptar, uygulama projesine işler,

Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Ölçme aletleri (nivo, jalon, şeritmetre),

Ağaç kazık ve beton bloklar,

Sayma çubukları, çivi ve boniler,

Pusula, plançete, çizim paftaları,

Çizim aletleri (rapido kalem, aydınger kağıdı),

Kırtasiye malzemeleri,

Mira, şakül, harita, plan, tapu senedi ve ilgili evraklar,

Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tapu ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;

Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

Sayılarla ölçümler, işlemler yapabilen,

Düzgün şekil çizebilen,

Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

Başkaları ile işbirliği yapabilen,

Dikkatli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tapu ve kadastro teknikeri, resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yaparlar, görevlerini kısmen büroda, kısmen arazide ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütürler. Çalışmalar çoğunlukla açık havada ve değişik iklim koşullarında yapılır. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup, harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulunda verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Matematik,

Fizik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin; Harita-Tapu-Kadastro, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olanlar "Tapu ve Kadastro" ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise OSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-6" puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Tapu Kadastro programı lise üstü 4 yarı yıldan oluşan toplam 2 yıl sürelidir.

Tapu Kadastro programı, ülkenin haritacılık; tapu ve kadastro hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro programında uygulanan eğitim örnek verilirse, 2 yıllık eğitim boyunca öğrencilere uygulanan, içinde Genel kültür derslerinin de bulunduğu eğitim programında; hukuk dersleri, Kadastro Mevzuatı ve Uygulaması, Mali Mevzuat ve Ekonomi ile Mesleki Matematik, Teknik Bilimler (ölçme bilgisi), Meslek Resmi, Bilgisayar Programlama ve Mesleki Uygulama, İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı, Fotogrametri, Kartografya ve Harita Çizimi, Yol Bilgisi ve Diploma Projesinden oluşan mesleki dersler verilmektedir,

Ayrıca, 1. ve 2. sınıfta l2'şer hafta süreyle staj yapılmaktadır. Örnek ders programı H-Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

- Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Tapu ve Kadastro Ön Lisans Diploması" ve "Tapu ve Kadastro Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Tapu ve Kadastro Teknikeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıklarında, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde görev alabilirler. Ülkemiz kadastrosunun (1993 yılı), şehir bazında % 80'inin, köy bazında %65'inin yapılabildiği, nüfusun sürekli artış göstererek yerleşim yerlerinin artmasına yol açtığı göz önüne alındığında meslek elemanına ihtiyacın giderek artacağı söylenebilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince mesleki faaliyetten kaynaklanan kazanç kişinin özel çabaları ile boş zamanlarında ve staj sırasındaki çalışması ile sağlanabilir,

 

Bunun dışında, Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksekokul süresince her ay verilen faizsiz ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan öğrenim kredisinden yararlanılabilir,

 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarından barınma amacıyla yararlanılabilir,

 

Vakıfların, kamu kuruluşlarının ve bazı özel kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası Tapu Kadastro Müdürlüklerinde sicil memuru olarak ilk defa ataması yapılan kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre l0.derecenin 1. kademesinden işe başlatılır. Aylık ücretine arazi tazminatı, yan ödeme, özel hizmet tazminatı vb. ek ücretler eklenir. Özel müteahhit firma ve şirketlerde çalışıldığında ücretler değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

"Tapu Kadastro" "Tapu ve Kadastro" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; "Kamu Yönetimi" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

Harita Kadastro Teknisyenliği,

Teknik Ressam,

Topoğraf.

 

EK BİLGİLER

TAPU KADASTRO DERS PROGRAMI

 

HUKUK VE MESLEK DERSLERİ

Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk

Tapu Sicili

Kadastro ve Tapulama Mevzuatı

Tapu Mevzuatı

Ceza Hukuku ve Ceza Muh. U.

İdare Hukuku

Ticaret Hukuku

Mali Mevzuat

Borçlar Hukuku

İmar ve Kamu Mevzuatı

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

Ölçme Bilgisi

Kartoğrafya

Tapulama ve Kadastro T.

Fotoğrametri,

Seminer

 

GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

Matematik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Türk Dili (Türkçe)

Yabancı Dil

Beden Eğitimi

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

Meslek elemanları,

Üniversiteler ,Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000 (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun)

ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu -2008,

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :12214 kez

tags tapu ve kadastro teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tapu Ve Kadastro Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA