eğitim sitesi

Sağlık Kurumları İşletmecisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Sağlık Kurumları İşletmecisi

Sağlık Kurumları İşletmecisi

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

 

Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ara kademe yönetimi üstlenebilecek işletmecidir.

 

GÖREVLER

 

? Hastane bilgi yönetim sistemlerini kontrol eder.

? Faturalama, muhasebe, ayniyat, personel, döner sermaye, tahakkuk iş ve işlemlerini kontrol eder ve düzenler.

? Performans ve kalite çalışmalarını analiz eder.

? Veri kayıt gibi işlemlerde ve istatistiki birimlerde her türlü bilgi, belge takibi ve kaydını yapar.

? Birimlerin faaliyetlerini sürdürür ve sorumluluk alarak birim yönetimini alır.

? Bilgisayarda yazışma yapar, üst yönetimin istediği bilgileri temin eder.

? İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.

? Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken mali ve insan gücünü temin eder.

? Sektördeki gelişmeleri takip eder.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar,

? Kırtasiye malzemesi,

? Çalışılan birime göre yazıcı, fotokopi ve benzer cihazlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;

? Sorun çözme, temsil etme, görüşme yapabilme, karar verme, kendini yazılı ifade, konuşma, analiz yapma, sentez yapma, planlama gibi alanlarda yetenekli olan,

? Olayları ve sorunları bir bütünlük içinde görebilme ve anlayabilme, başkaları için açık olmayan bağlantıları, tutarsızlık ve karşıtlıkları görebilen, karmaşık durumlarda anahtar olayı veya hareketleri tanımlayabilen ve benzetilen nesneler arasındaki ilişkiyi görebilen,

? Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu,

? Ekip çalışmasına yatkın,

? Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,

? Sosyal bilimlerle ilgili ve sosyal bilimler alanda başarılı,

? Üst düzeyde yeteneklere sahip,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

kimseler olması gereklidir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık gösterir. Genellikle büro ortamında masa başında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu olabilmektedir

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokulları ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde önlisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir:

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Sağlık Kurumları İşletmeciliği"önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık İl Müdürlüğü benzeri kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

Sağlık bilimleri fakültelerinin ve/veya sağlık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Öğrenciler, eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci burslarından ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

? Öğrencilerin eğitim süresince işletmelerde yaptıkları staj döneminde, işletmenin ücret politikası doğrultusunda ücret alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

? Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

? Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER.

 

? İşletmeci.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı,

? www.batman.edu.tr,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :2116 kez

tags sağlık kurumları işletmecisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Sağlık Kurumları İşletmecisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA