Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Raylı Sistemler İşletme Teknikeri

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri

RAYLI SİSTEMLER İŞLETME TEKNİKERİ

 

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri; raylı sistem ile yapılan insan ve yük taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin kullanılmasını, raylı sistemlerle yapılan ulusal ve uluslar arası taşımaların organizasyonunu ve operasyonunu sağlayan nitelikli kişidir.

 

GÖREVLERİ

 

▪ İşletmeyi sevk ve idare eder,

▪ İşletmede ihtiyaç duyulan teknik donanım, personel vb. ihtiyacı hazır tutar,

▪ Lojistik faaliyetleri yapar,

▪ Yıllık bütçeleri hazırlar,

▪ İşletme ile ilgili kontrol işlemlerini yapar,

▪ İşletme organizasyonu ile ilgili bilgi ve belgeleri tanzim eder,

▪ Sorumluluk alanını aşan her durumda üstlerine bilgi verir,

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar

▪ Telefon

▪ Telsiz

▪ Faks

▪ Diğer büro malzemeleri

▪ Sinyalizasyon cihazları

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri olmak isteyenlerin,

▪ Sayısal yeteneğe sahip,

▪ Mekanik yeteneğe sahip,

▪ İyi düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

▪ Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Dikkatli, sabırlı ve düzenli,

▪ İnsanlarla iletişim kurabilen,

▪ Ayrıntıları algılayabilen ve görebilen,

▪ Sorumluluk alabilen,

▪ Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı,

▪ İş disiplinine uygun hareket edebilecek ,

▪ kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Raylı Sistem İşletme Teknikeri, açık ortamda çalışabilir, ancak zamanının çoğunu kapalı ortamda çalışarak geçirir. Bu meslek elemanları trafik işletme sistemlerini, haberleşme, sinyalizasyon, telsiz, telefon, faks vb. araçlarını ve sistemlerini kullanır. Dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük maddi ve manevi kayıplara yol açabilir. Görev yaptıkları kişilerle ekip halinde koordineli olarak çalışmak durumundadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Meslek Yüksekokulu, "Raylı Sistemler İşletmeciliği" önlisans programında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Raylı Sistemler İşletmeciliği" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin Eğitimi liseden sonra 2 yıldır. 2 yıllık ( 4 yarı yıl ) eğitim boyunca öğrenciler aşağıda yer alan dersleri görmektedirler.

 

Ayrıca 2 yılda toplam 50 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere "Raylı Sistemler İşletmeciliği önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir Raylı Sistemler İşletme Teknikeri, özellikle lojistik firmalarda iş bulabilir. Bu alanda kendini yetiştirmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince, isteyen öğrenciler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim ve harç kredisi ile kurum yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 1,5-2 katıdır. Her yıl bütçe kanununa göre artışları verilmektedir. Özel sektör iş yerlerinde çalışanlarda asgari ücretin 2 katı düzeyinde ücret alırlar. Meslek elemanlarının iş tecrübeleri arttıkça ele geçen ücretlerinde de artış olmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Raylı Sistemler İşletmeciliği önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ İşletme Yönetimi

▪ İktisat Yönetimi

▪ Büro Yönetimi ve Sekreterlik

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

İş organizasyonu yapar,

Çevre koruma önlemleri alır,

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu

▪ Raylı Sistemler Teknolojisiyle ilgili web siteleri

▪ Meslek Elemanları

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :10618 kez

tags raylı sistemler işletme teknikeri raylı sistemler işletme teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA