Yazılı Sınav Soruları

Raylı Sistemler Makine Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Raylı Sistemler Makine Teknikeri

Raylı Sistemler Makine Teknikeri

RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNİKERİ

 

Raylı sistemlerle ilgili çeken ve çekilen araçların (tren, metro, tramvay) bakım-onarım, kontrol ve arıza tespitini yapan, arızaları gideren ve bu araçları çalıştıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Raylı sistem araçlarının kontrol, periyodik bakım ve kalibrasyon ayarlarını yapar,

? Araştırma, inceleme ve ölçümler yaparak arızanın kaynağını ve yerini tespit eder,

? Çalışma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini alır ve düzenli olarak kontrolünü yapar,

? Sorumluluk alanını aşan arızalarda kendi üstlerine gerekli bilgileri verir,

? Görev aldığı kurumda gerekli kurum içi kursu alması durumunda "Raylı Sistemler" alanındaki araçların kullanımını (Makinist Vatman) yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Raylı Sistem Araçları (Tramvay, Metro Treni, Şehirler Arasında Yük ve Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Trenler),

? Raylı Sistemlerde Kullanılan Makinelerin Test Onarım ve Kontrol Alet ve Ekipmanları (Ommetre, Tekerlek Çapı Ölçme Aleti, Galvonometre, Flanş Ölçme Aleti, Hava Kaçaklarını Ölçme Aleti, Ampermetre vb.),

? Mesleğe Ait Diğer Araç ve Gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Raylı Sistemler Makine Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Genel yeteneğe sahip,

? Herhangi bir vücut özürü (engeli) olmayan,

? El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,

? Fizik, matematik ve teknik resim derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,

? Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,

? Mekanik ve yönerge izleme yeteneği olan,

? Çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Raylı Sistemler Makine Teknikerleri çalışmalarını, işin niteliğine göre kapalı mekanlarda bakım atölyeleri, demiryolu atölyeleri ve depolarında yürütmektedir. Mesleğini icra ederken raylı sistemlerle ilgili çeken ve çekilen araçları da kullanması söz konusu olabilmektedir.

Çalışmalarını yürütürken göstereceği dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Birlikte çalıştığı kişilerle ekip halinde ve koordineli olmak durumundadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Meslek Yüksek Okulu "Raylı Sistemler Makine Teknolojisi bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Raylı Sistemler Makine Teknolojisi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim süresince öğrenciler aşağıda yer alan dersleri almaktadırlar. Ayrıca, 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara Raylı Sistemler Makine Teknolojisi önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bu meslek yaygın ve her yerde icra edilebilir bir meslek değildir. Farklı illerdeki tramvay/metro/raylı sistem işletmelerinde gerekli ek eğitim alındıktan sonra iş bulabilme imkanı vardır. Raylı sisteme yönelik toplu taşıma uygulamasının diğer illere de yaygınlaştırılması durumunda bu meslekte iş bulma olanağı daha da artacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca sağlanan yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Ortalama olarak net asgari ücretin 1-1,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar.

 

? Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

"Raylı Sistemler Makine Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Makine Teknisyeni

? Makine Teknikeri

? Makine Mühendisi

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek Elemanları,

? Okul Ders Kitapları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :2471 kez

tags raylı sistemler makine teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Raylı Sistemler Makine Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA