Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Peyzaj Bahçıvanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Peyzaj Bahçıvanı

Peyzaj Bahçıvanı

PEYZAJ BAHÇIVANI

 

Peyzaj Bahçıvanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bahçede toprağı ekim ve dikime hazırlama, bitki dikme, çim ekme, ilaçlama ve bahçenin bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Toprağı ekim ve dikime hazırlar.

▪ Topraktan yabancı bitki ve malzemeyi temizler,

▪ Bitki ve tohumu hazırlar, bitkilerin dikim yerlerini işaretler,

▪ Bitki ve tohumların dikimini yapar,

▪ Toprağı belleyerek, toprağa doğal ve kimyasal katkı maddeleri ilave eder,

▪ Belli zamanlarda bitkileri havalandırır.

▪ Ağaç ve güllerde budama zamanını belirler, budama alet ve malzemelerini hazırlar, budama işlemi yapar,

▪ Aşı türüne karar verir, aşılama yapar,

▪ İlaçlama ve gübreleme yapar,

▪ Sulama ekipmanını hazırlar, el veya mekanik sulama (yağmurlama) yapar

▪ Çimleri diker, biçer,

▪ Kullanılan aletlerin basit bakım ve onarımını yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Tırmık, bel, aşı bıçağı,

▪ Budama makası,

▪ Çim biçme makinesi,

▪ Sulama aletleri,

▪ Keser, testere,

▪ Ağaç ve çiçek tohumları,

▪ Gübreler, tohumlar, aşı macunu,

▪ Motorlu testere,

▪ Kürek, kova,

▪ Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Peyzaj Bahçıvanı olmak isteyenlerin;

▪ Bitki yetiştirme ve bakımı ile ilgili faaliyetlere ilgili,

▪ Görsel yeteneğe sahip,

▪ Coğrafi olaylara, özellikle iklim ve toprağa ilgisi olan,

▪ Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,

▪ Planlı ve organize çalışmaktan hoşlanan,

▪ Sabırlı, dikkatli ve titiz çalışan,

▪ Zamanı iyi kullanabilen,

▪ Açık yerlerde çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Peyzaj Bahçıvanının çalışma ortamı genellikle açık alanlardır. Zaman zaman da seralarda çalışırlar. Bütün iklim koşullarında açık ortamda çalışma zorunluluğu vardır. En yoğun çalıştıkları süreler ilkbahar aylarıdır. Bu aylar ekim ve dikim işlerinin en yoğun olduğu dönemdir. Daha sonra, belli zamanlarda ilaçlama, çapalama, sulama vb. işleri yapar. Özellikle ilaçlama sırasında kimyasal ilaçlara maruz kalabilmektedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Bahçecilik" alanı "Peyzaj" dalında verilmektedir.

 

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde "Bahçecilik" alanı "Peyzaj" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

İllerde belediyeler tarafından Peyzaj Bahçıvanı yetiştirmek amacıyla kısa süreli kurslar düzenlenmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Günümüzde kentleşmenin yaygınlaşması, yeşil alanlara olan gereksinimi artırmıştır. Öte yandan gerek belirli merkezlerde iskan izni için bahçe düzenleme zorunluluğu aranması, gerekse bazı kamu ve özel kurum/kuruluşların özendirmesine bağlı olarak bahçe düzenlemeye olan ilgi giderek yaygınlaşmaktadır. Sera teknolojisindeki yenilikler sonucunda sera sayısı büyük bir hızla artmakta, bu ise ürünlerin çeşitlenmesine ve kalitelerinde artışa neden olmaktadır. Kesme çiçek, yabani köklü ve soğanlı bitki ihracatında önemli miktarda artış sağlanmıştır. Peyzaj mimarlarıyla işbirliği içerisinde yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Peyzaj Bahçıvanlığı ile uğraşanlar çoğalırken bir yandan da nitelikli eleman sıkıntısı çekilmektedir.

 

Peyzaj Bahçıvanlığının yakın bir gelecekte çim bakımı, budama, aşılama, sulama, gübreleme ve ilaçlama bahçıvanlığı gibi uzmanlık alanlarına ayrılması ve teknik danışmanlık sisteminin gelişmesi yönünde bir eğilim gözlenmektedir. Golf, futbol vb. sportif çim sahaların yaygınlaşması ve giderek artan çevre bilincinin bu mesleğe olan talebi artıracağı düşünülmektedir. El becerisinin yoğun olarak kullanıldığı bu meslekte uzmanlaşmanın yanı sıra zamanla makine ve ekipman kullanımının artması söz konusudur.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Çalışılan işyerinin büyüklüğü ve çalışma esnasında gösterilen performansa göre gelir durumu değişmektedir. Kadrolu devamlı bir işte çalışanların yanı sıra mevsimlik olarak çalışanlara da sıkça rastlanmaktadır. Devamlı çalışanlar genellikle asgari ücret düzeyinde gelir elde etmektedirler. Ancak bu gösterilen performansa bağlı olarak artış gösterebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

▪ Meslek liselerinin Bahçecilik alanı Peyzaj dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

▪ Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kamuda çalışanlar mesleklerinde gösterdikleri performansa bağlı olarak sera sorumlusu olabilmektedirler.

 

Ayrıca peyzaj mimarlarının yanında çevre düzenleme çalışmalarında yardımcı eleman olarak çalışabilmektedirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Bahçıvan.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Park Bahçeler Müdürlüğü,

▪ Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

▪ Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü.

▪ 3308 Sayılı Kanun,

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4252 kez

tags peyzaj bahçıvanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Peyzaj Bahçıvanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA