Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri

Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri

PAMUK EKSPERİ VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ

 

Satın alınacak veya ihraç edilecek pamuğu kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre denetleyen, kalitesini belirleyen ve kalitelerine göre sınıflandıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Pamuk balyalarından usulüne uygun olarak numune alır,

▪ Alınan numuneleri renk ayrımı, yabancı madde olup olmadığı ve çırçırlama durumu gibi yönlerden sınıflandırır,

▪ Pamuğun özelliklerini belirler (incelik, olgunluk, kıvrım sayısı, elastikiyet, boya tutma, nem derecesi kabiliyeti vb.),

▪ İncelediği pamuk hakkında ekspertiz raporu hazırlar,

▪ Dış ülkelere satılacak pamuklarda, bekletildiği süre içerisinde ve nakilleri sırasında özelliklerini kaybedip kaybetmediğine, ambalajları ile resmi marka ve işaretlerinin bozulup bozulmadığına, ihracatçı tarafından beyan edilen hususların balyalar üzerinde gösterilen resmi marka ve işaretlere uygun olup olmadığına bakar,

▪ Uygun olanlara ihraç kontrol belgesi verir, uygun olmayanlara ise durumu bir tutanakla tespit ederek mal sahibine bilgi verir ve gereğinin yapılması için de üst makamlara durumu iletir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Mikroner cihazı,

▪ Fibrograf cihazı,

▪ Damgalama malzemeleri,

▪ Resmi mühür ve kaşeler,

▪ Makas, pense, çekiç, tornavida, çakı vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Tarımsal ve endüstriyel üretim faaliyetlerinden hoşlanan,

▪ Temel bilimler yanında Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji gibi sosyal bilimlere ilgi duyan,

▪ Düşüncelerini başkalarına etkili bir şekilde aktarabilen,

▪ Başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme gücüne sahip,

▪ Dikkatli ve sorumlu

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri pamuk depolarında, pamuk işleyen fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı kapalı, loş, hava pamuk lifleri ile yüklü olabilir. Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri çalışırken, mal sahipleri, bulunduğu ortamdaki diğer işçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedir. Görevi gereği, pamuk balyaları ve çırçır atölyelerinin bulunduğu yerlere gitmeyi gerektirdiğinden zaman zaman seyahat edebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Pamuk Eksperliği ve İplikçilik" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Tekstil Teknolojisi" olarak değişmesi nedeniyle, "Pamuk Eksperliği ve İplikçilik" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Pamuk Eksperliği ve İplikçilik" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNEGİRİŞ KOŞULLARI

 

Bu alanda öğrenim görebilmek için, lise veya dengi okul mezunu olmak ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda yeterli düzeyde puan almak gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitim sonunda mezun olanlara "Pamuk Eksperliği ve İplikçilik" Önlisans Diploması" verilir

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikerleri çırçırlama ve prese işletmelerinde, pamuklu dokuma sanayiinde pamuk depolarında ve pamuk ihracatı ve ithalatı yapan işletmelerde çalışabilirler.

 

Pamuk üretimi, tüketimi ve ihracatının artması pamuk eksperlerine olan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Gelecekte de ülke ekonomisinde önemli konuma sahip olacağına kesin gözüyle bakılan pamuk ve pamuktan elde edilen ürünlerin, kaliteli olması ve dış pazarlarda satılabilmesi için kontrol mekanizmasının iyi çalıştırılması gerekecektir. Bunu sağlamak için nitelik ve nicelik olarak daha fazla pamuk eksperine ihtiyaç duyulacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi imkanlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikerleri özel sektörde çalıştıklarında ücretler, firmanın büyüklüğü ve ekonomik gücü de göz önünde bulundurularak karşılıklı anlaşmayla belirlenir. Özel sektörde ortalama ücret asgari ücretin 3-4 katı oranındadır.

 

Kamu sektöründe ise pazarlık söz konusu olmayıp belirlenen katsayı üzerinden ücret alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Pamuk eksperi ve iplikçilik önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri zaman içerisinde eğitim seviyeleri ve mesleki tecrübelerine dayalı olarak baş eksper, müdür yardımcısı, müdür olarak meslekte ilerleyebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Tütün eksperi,

▪ Çay eksperi,

▪ Fındık eksperi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Üniversiteler Yüksek Eğitim Kurumları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) - ÖSYM Yayınları Ankara - 2000,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2038 kez

tags pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA