Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müzik Öğretmeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Müzik Öğretmeni

Müzik Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda, öğrencilere ya da yetişkinlere, müzik ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

Müzik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Müzik öğretmeni, bu program çerçevesinde,

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

▪ Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪ Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

▪ Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

▪ Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

▪ Ders kitapları,

▪ Okul araç ve gereçleri,

▪ Ders araç ve gereçleri.

▪ Piyano, org, keman, saz, klasik gitar, flüt, mandolin, ney gibi müzik aletlerini kullanabilir.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müzik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Müzik öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Gelişmeye elverişli bir müzik kulağına sahip,

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

▪ Dikkatli, işine özen gösteren,

▪ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müzik öğretmeni, sınıfta ve müzik odasında görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Müzik Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

▪ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi. ( Bolu)

▪ Adnan Menderes Üni.Eğitim Fakültesi (Aydın)

▪ Atatürk Üni. Kazım Karabekir Eğitim Fak. (Erzurum),

▪ Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi

▪ Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

▪ Cumhuriyet Üni.Eğitim Fakültesi(Sivas)

▪ Çanakkale Onsekiz Mart Üni.Eğitim Fakültesi.

▪ Dokuzeylül Üni. Buca Eğitim Fak. (İzmir),

▪ Erzincan Üniv. Eğitim Fak..

▪ Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak.. (Ankara),

▪ Gaziosmanpaşa Üni.(Tokat) Eğitim Fakültesi,

▪ Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi(Şanlıurfa)

▪ İnönü Üni. Eğitim Fak.. (Malatya),

▪ Karadeniz Teknik Üni. Fatih Eğitim Fak. (Trabzon),

▪ Marmara Üni. Atatürk Eğitim Fak. (İstanbul),

▪ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur),

▪ Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi

▪ Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (Niğde)

▪ Ondokuz Mayıs Üni. Samsun Eğitim Fakültesi.

▪ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( Denizli)

▪ Selçuk Üni. Eğitim Fak. (Konya),

▪ Trakya Üniversitesi (Edirne)

▪ Uludağ Üni. Eğitim Fak. (Bursa)

▪ Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi. ( Van)

 

Ayrıca; Müzik bölümü ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarlarının Temel Bilimler ,Kompozisyon, Ses Eğitimi,Müzik Bilimleri, Çalgı (Nefesli çalgılar, Yaylı Çalgılar,Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano,Mızraplı Çalgılar),Bando şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Türk Sanat Müziği,Çalgı Yapımı, Şan ve Türk Halk Oyunları bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da müzik öğretmeni olarak atanabilirler.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

▪ Türkçe

▪ Müzik

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) saptanan baraj puan almak,

▪ Özel Yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilere, müzik alanında kurumsal ve uygulamalı çeşitli derslerin yanı sıra, ortak dersler ve öğretmenlik formasyonu dersleri verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Müzik Öğretmenliği programı eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Müzik Öğretmenliği" lisans diploması ve "Müzik Öğretmeni" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümünü bitirenler MEB'na bağlı okullarda (ilköğretim okulları, lise ve dengi okullar, anadolu güzel sanatlar lisesi vb.) müzik alanında öğretmen olarak çalışırlar.

 

Müzik Öğretmenleri; Müzik, Sanat Etkinlikleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Alanı ile İlgili Dersleri, Diğer Alanların Müzik Alanı ile İlgili Dersleri verirler.

 

Günümüzde, giderek her meslekte branşlaşmaya gidildiğinden, Müzik Öğretmenliği'nde de, önümüzdeki yıllarda, her dal için özel eğitim almış (Uzmanlaşmış) kişilere gereksinim duyulabilecektir. Müzik aletini kullanmayı öğreten kişi, o konunun uzmanı olabilecektir (Örneğin: Kanun Öğretmenliği, Keman Öğretmenliği, Piyano Öğretmenliği vb.)

 

Müzik öğretmenleri ayrıca müzik yeteneğini geliştirmek isteyen kişilere özel dersler verebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir.

 

▪ Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim ve harç kredisi alabilir, yurt imkanlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

▪ Eğitim sonunda ''Öğretmen'' olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

 

▪ Başarılı öğretmenler, özel eğitim kurumlarında daha doyurucu ücretle iş bulabilmektedirler. Bu ücret, asgari ücretin 4 katından başlamaktadır.

 

▪ Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

▪ Meslek elemanları,

▪ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,

▪ 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,

▪ 2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :10700 kez

tags müzik öğretmeni meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Müzik Öğretmeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA