Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mobilya İmalatçısı/mobilyacı Hakkında Bilgi

MESLEK: Mobilya İmalatçısı/mobilyacı

Mobilya İmalatçısı/mobilyacı

MOBİLYA İMALATÇISI/MOBİLYACI

 

Ağaç ve ağaç ürünlerini kullanarak masa, koltuk, sehpa, sandalye, dolap gibi eşyalar ile, bina içi dekorasyonunda yer alan ve ağaç vb. malzemeden oluşan sabit ve hareketli mobilyaları iş resmine uygun olarak yapan ve tamir eden kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Yapılacak eşyanın projesini inceler,

▪ Gerekli malzeme listesini çıkarır, maliyetini hesaplar ve sipariş eder,

▪ Gelen malzemenin, kullanılması ve denetlenmesi kolay olacak şekilde istif edilmesini sağlar,

▪ Eşyanın modeline göre yapılacak parçaları belirler,

▪ Parçaların şeklini ağaç malzeme üzerine işaret eder,

▪ Ahşap malzemeyi keserek, yontarak, oyarak parçaları yapar (veya yaptırır),

▪ Parçaları, projeye uygun şekilde birleştirir, pürüzlerini düzeltir ve cilalar, varsa aksesuarları takar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Ağaç işleme makineleri

▪ Döşeme makineleri

▪ Üst yüzey işlem makineleri

▪ El makineleri, el takımları

▪ Vernik çeşitleri, zımparalar

▪ Ölçme, markalama ve kontrol aletleri

▪ Yonga, lif, laminant kaplama ve yapay levhalar

▪ Bağlantı, kalıp vb. elemanlar, aksesuarlar

▪ Ağaç çeşitleri (sunta, kaplamalı sunta, kontrplak, kontratabla kaplama, duralit, formika)

▪ Bilgisayar ve dizayn yazılımları

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Mobilya imalatçısı olmak isteyenlerin;

▪ Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,

▪ El ve parmak becerisine sahip,

▪ Göz ve eli eşgüdümle kullanabilen,

▪ Uzun süre ayakta çalışabilen,

▪ Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

▪ Dikkatli

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Mobilya imalatçıları fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila ve vernik kokuları ile yüklüdür. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışırken ağır ağaç parçaları kaldırmak, taşımak gerekebilir, birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidir. Zaman zaman diğer çalışanlarla iletişim kurması gerekebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Ahşap Teknolojisi" alanı "Mobilya İmalatı dalında verilmektedir.

Ayrıca meslek liselerinin Mobilya ve İç mekan tasarımı alanı iç mekan tasarımı ve mobilya imalatı dalında da verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

▪ En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Mobilya imalatçılarının çalışma alanı oldukça geniştir. Türkiye'nin her köşesine yayılmış küçük atölyelerden başlayıp büyük mobilya fabrikalarına kadar geniş bir alanda çalışabilirler, kendi işyerini açabilirler.

 

Askeri Kuruluşlar, Demiryolları vb. kamu kuruluşlarında da mobilyacı olarak çalışılmaktadır.

 

Teknolojik gelişmeler her alanı olduğu gibi mobilyacılık alanını da dolaylı veya doğrudan etkilemektedir. Doğrudan etkilenmektedir çünkü gelişmiş, elektronik cihazlarla daha karmaşık, küçük parçalar daha kısa zamanda ve daha kaliteli yapılabilmektedir. Bu da mobilya ürünlerinin çeşitlenmesine ve üretimin hızlanmasına neden olmaktadır.

 

Dolaylı yönden etkilenmektedir çünkü ağacın yerini tutabilen ürünlerin geliştirilmesi ve bunun çeşitli kalıplarla kullanıma sunulması mobilyacılığı olumsuz etkilemektedir. Örneğin plastik sandalyeler, masalar, dolaplar... bunlardan bazılarıdır.

 

Gelecekte de bu yeniliklerin devam edeceği düşünüldüğünde meslek hem daha kolay ve seri yapılabilecek hem de bazı branşlarını yitirme durumuna gelecektir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç durumu çok farklıdır. Başlangıç asgari ücret olmak üzere çalışma durumuna, çalışma yılına, çalışılan işyerlerine göre değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 2-3 katına çıkabilmektedir.

Kendi işyerlerini açmaları durumunda alınan siparişe, üretilen ürüne göre ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

Çeşitli kurs ve seminerlerle cilacılık, mobilya döşemeciliği, oymacılık, kaplamacılık ve kakmacılık alanlarında uzmanlaşılabilir.

Ayrıca kültürel tarihin korunması amacıyla eski mobilya restorasyonuna yönelenler de olmaktadır.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek Elemanları,

▪ 3308 Sayılı Kanun,

▪ "Mobilyacılık Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı" T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü Ankara-1983,

▪ "Endüstri Meslek Lisesi Müfredat Programı" Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi-İzmir,

▪ "Örgün ve Yaygın Mesleki-Teknik Öğretim Kurumları Tanıtıcı El Kitabı" T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ankara-1990,

▪ "Türk Meslekler Sözlüğü" İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Yayın No: 173 Ankara-1983,

▪ 2000-2001 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları MEB, Ankara-2000

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 2005-2006 Eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak yeterliğe dayalı modüler öğretim programı

▪ İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

▪ Milli Eğitim Bakanlığına ait web sitesi(www.meb.gov.tr)

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :7560 kez

tags mobilya imalatçısı/mobilyacı mobilya imalatçısı mobilyacı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Mobilya İmalatçısı/mobilyacı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA