Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mermer Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Mermer Teknikeri

Mermer Teknikeri

TANIM

 

Mermerin doğadan çıkarılmasıyla başlayan, yarı mamul veya mamul hale gelmesi aşamasında çalışan veya çalışmaları organize eden kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Ocağın durumu, kalitesi, verimliliği konusunda etüt çalışması yapar,

▪ Mermer bloklarının çıkarılması için gerekli araç gereçleri hazırlar,

▪ Mermer bloklarının taşınmasını sağlar,

▪ Ham mermerden, isteğe bağlı olarak mamul veya yarı mamul parçaların istiflenmesini stoklanmasını ve ambalajlanmasını sağlar,

▪ Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar,

▪ Çeşitli mermer ve taşları istenilen ölçülerde keser, deler ve şekillendirir,

▪ Mermer üzerine çeşitli şekiller ve yazılar yazar,

▪ Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

▪ Mermer kesme makineleri(Yan kesme makinesi, Baş kesme makinesi)

▪ Matkap (delme makinesi) ve çeşitli çaplarda matkap uçlar,

▪ Torna makinesi,

▪ Parlatma ve silim makineleri (Otomatik Bant Silme, Köprü Silme, Klasik Silme/Perdah makineleri)

▪ Çeşitli boyutta taş ve mermer kesicileri,

▪ Çekiç vb. aletler,

▪ Yazı makinesi (pantograf),

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ Mermer teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Vücutça sağlam ve güçlü,

▪ Tasarım ve çizimde başarılı, yaratıcı ve estetik duygusuna sahip,

▪ Eksiksiz ve pürüzsüz iş yapabilmesi için geneli ve ayrıntıyı algılayabilen,

▪ Şekil algılama yeteneği olan,

▪ Ölçme ve hesaplama yapabilmesi için belli ölçüde sayısal yeteneğe sahip,

▪ Uzay ilişkileri yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip,

▪ El -parmak becerisine sahip,

▪ Gözlerini ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk duygusu taşıyan

▪ Matematik ve geometri alanında başarılı

▪ kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Mermer teknikerleri; mermer atölyelerinde çalışırlar. Açık ve kapalı alanda, soğukta, sıcakta, gürültülü bir ortamda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı tozlu, sulu ve rutubetlidir. Meslek elemanları diğer çalışanlar ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Mermercilik" ve "Mermer Teknolojisi" bölümlerinde verilmekte iken bölüm adının "Doğal Yapı taşları Teknolojisi" olarak değişmesi nedeniyle, " Mermercilik" ve "Mermer Teknolojisi" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Mermercilik" ve "Mermer Teknolojisi" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

▪ Afyon Kocatepe Üniversitesi-Afyon MYO.

▪ Afyon Kocatepe Üniversitesi-İscehisar MYO.

▪ Bilecik Üniversitesi-Bozüyük MYO.

▪ Cumhuriyet Üniversitesi(Sivas)-Sivas MYO.

▪ Dicle Üni.(Diyarbakır)-Diyarbakır MYO.

▪ Dokuz Eylül Üni.(İzmir)-Torbalı MYO.

▪ Fırat Üni.(Elazığ)-Maden MYO.

▪ Mehmet Akif Ersoy Üni.(Burdur)-Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO.

▪ Muğla Üniversitesi- Yatağan MYO.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

▪ Matematik,

▪ Geometri,

▪ Teknik Resim.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat),İnşaat, İnşaat Teknolojisi, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir - Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı, İnşaat-Üst Yapı bölümlerinden mezun olanlar "Mermer Teknolojisi" ve "Mermercilik" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli "Eşit Ağırlık -1(EA-1)" puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Fizik (mekanik-mukavemet), Tasarı Geometri, Teknik Resim, Jeoloji ve Kayaç Bilgileri, Topoğrafik ve Jeolojik Harita Bilgisi, Mermer İşleme Makineleri ve Teçhizat, Sondaj Bilgisi, Elektrik Motorları, İlkyardım ve Sağlık Bilgisi, İş Güvenliği, İç ve Dış Mekan Montajı, Mermer Sanatsal Tasarımı, Mimarlık ve Mermer Ekonomisi gibi meslek bilgisi derslerinin yanında Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar gibi genel bilgi dersleri okutulmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

Dördüncü yarıyılda okutulan seçmeli derste öğrenciler Atölye eğitimi veya Ocak eğitiminden birini seçerler ve işyerlerinde veya okul atölyesinde uygulama yapmaktadırlar.

 

Birinci sınıf sonunda 60, ikinci sınıf sonunda 60 gün olmak üzere toplam 120 gün zorunlu staj yaptırılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Mermer Teknikerliği" ön lisans diploması ve "Mermer Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Mermer teknikerinin çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mermer ocağı işletmesi, mermer işleme fabrikası veya atölyesi, mermer montaj işletmeleri belli başlı çalışma alanlarıdır.

 

Mermer Teknikerlerinin istihdam sorunu gibi bir sorunları yoktur. Mermer kullanımının artması , mermer ihracının artması nitelikli eleman ihtiyacını daha fazla arttırmakta ve öğrencilerin henüz birinci sınıf sonunda iş bağlantısı yapmasına neden olmaktadır.

 

Ülkemizin Ortadoğu'nun işletilmeyen en zengin mermer ocaklarına sahip olması bu mesleğin gelecekte de önemli bir istihdam alanı olacağını göstermektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Kredi Yurtlar Kurumundan kredi alabilmektedirler.

 

Birinci ve ikinci sınıf sonunda yapılan staj döneminde de işverenden en az asgari ücret alınmakta ve sigorta primleri yatmaktadır. (Okul yönetimi bu şartlarda stajyer gönderdiğini belirtmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra kazanç durumu çalışma şekline (kendi işletmesi veya ücretli çalışma), çalışılan işyerine ve çalışma deneyim ve yeteneğine göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir Mermer Teknikeri asgari ücretin 2-3 katı kadar bir ücret almaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ,Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ,Mimarlık lisans programlarına ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler

Meslekte ilerleme mesleki açıdan olamasa da idari açıdan olabilir. Çalıştığı işyerinde ustabaşı, idareci konuma gelebilirler. Belli alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak o alanda uzmanlaşabilirler. Örneğin taş yontu, mermer- karo- fayans döşeme, süsleme taşçılığı, ocak işletmeciliği vb. gibi.

Mermer Teknikeri kendi işyerini açarak bağımsız da çalışabilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

- Maden mühendisi,

- Jeoloji mühendisi.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 Katalogu,

▪ "Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi" ÖSYM Prof. Dr. Y.KUZGUN,

▪ Meslek elemanları,

▪ Öğretim görevlileri,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 20010Kılavuzu

▪ 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili Eğitim Kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4366 kez

tags mermer teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Mermer Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA