Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mekatronik Öğretmeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Mekatronik Öğretmeni

MEKATRONİK ÖĞRETMENİ

 

Mekatronik: makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar sistemlerine dayalı bilgileri anlamlı bir bütünlük içinde kaynaştırarak, kontrol teknolojilerinin yardımıyla çamaşır makinesinden robota, taşıtlarda hava yastığı güvenlik sistemlerinden fotoğraf makinesine kadar otomasyon ürünlerinin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Mekatronik öğretmeni ise çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda öğrencilere mekatronik konularında eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Mekatronik konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Mekatronik öğretmeni bu çerçevede ;

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere tasarım yapmak ve ürün geliştirmek için alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Sorumlu olduğu atölye ,laboratuar ,işlik vb yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.(Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakım ve basit onarımını yapar.)

▪ Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

▪ Öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini düzenlemeye çalışır,

▪ Sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Alanı ile ilgili yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri,

▪ Avometre,ampermetre,voltmetre,meğer,osiloskop, kumpas,takometre,debi metre gibi ölçü aletleri,

▪ Çizim gereçleri(T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre)

▪ Tornavida ,kontrol kalemi,havya,lehim,pense,anahtar takımı gibi el aletleri,

▪ Otomatik makineler,

▪ Bunlara ilaveten PIC, PLC gibi kontrolörleri tanır ve kullanır, istenilen şekilde programlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Mekatronik öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Matematik ve fen alanında özellikle fizik konularında ilgili ve yetenekli,

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Mekanik yeteneğe sahip , elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip,

▪ Mantığı güçlü,

▪ Dikkatli, tedbirli, sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş,

▪ Planlı çalışma alışkanlığına sahip,

▪ Yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen,

▪ Ayrıntıyı algılayabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Mekatronik öğretmenleri sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yaparlar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kirli ve kısmen gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Matbaa Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde Mekatronik Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Bu mesleğin eğitimi, 4 yıldır.

Genel kültür dersleri, mesleki ve teknik dersler ile mesleki formasyon dersleri alınmaktadır. Ayrıca, bu dersler dışında, mesleği ile ilgili uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersleri de okutulmaktadır.

Son sınıfta meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu bölümü bitirenler Endüstri Meslek Liselerinde, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,Raylı Sistemler Mekatronik, Tekstil Makineleri, alanlarında derslere girebilmektedir.

Özel sektörde eğitici yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince sadece Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan kredilerin haricinde herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen kredilerden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamuya ait okullarda Mekatronik öğretmeni olarak çalışanlar, devletçe belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise, ilk işe başlayışta asgari ücretin iki ile üç katı arası değişen oranlarda bir ücret seviyesinden işe başlamakta, zaman içerisinde tecrübe, işyerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak artan oranlarda ücretler alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mekatronik öğretmenliği bölümünü bitirenler, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilirler ve bu şekilde akademisyen olarak çalışabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Mekatronik Teknisyeni,

▪ Mekatronik Teknikeri,

▪ Mekatronik Mühendisi,

▪ Diğer teknik öğretmenlikler.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Meslek elemanları,

▪ http://www.tef.marmara.edu.tr/mekatronik/tanim.htm,

▪ http://www.tef.marmara.edu.tr/mekatronik/amac.htm,

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1758 kez

tags mekatronik öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Mekatronik Öğretmeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA